ĐẠI HỘI CHI BỘ BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

04/10/2022

Sáng 04/10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn Phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2025


Các đại biểu làm lễ chào cờ

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao; xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao, phát huy được sức mạnh tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; sinh hoạt chi bộ được duy trì với nhiều hình thức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức quần chúng trong đơn vị hoạt động tốt; mỗi Đảng viên trong chi bộ đều thể hiện sự tin tưởng, nhất trí cao với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan; phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo đúng kế hoạch đã được lãnh đạo Ban phê duyệt và bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

\
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tập thể cán bộ, đảng viên của Trung tâm đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực, linh hoạt, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan triển khai, hoàn thành khối lượng công việc được giao trong điều kiện thiếu về nhân sự, bảo đảm chất lượng và kịp tiến độ thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử và được các cấp ủy ghi nhận.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử xác định: tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, chủ động sáng tạo, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Chi ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu trong công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các nhiệm vụ chính trị khác.


Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, nhiệm kỳ 2020 - 2022 vừa qua với khối lượng công việc lớn, tập thể Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nhấn mạnh kết quả đạt được là rất tích cực nhưng nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới cũng rất lớn, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị các cấp ủy đề ra; bố trí các chương trình bồi dưỡng chất lượng, không bị trùng lặp, có kế hoạch khoa học. Bên cạnh đó, phấn đấu xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu tin tưởng, với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.


Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh chúc mừng Chi ủy Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử là Bí thư; đồng chí Trịnh Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm là Phó Bí thư; và đồng chí Vũ Thị Thu Hương là Chi ủy viên.

((Theo Báo Đại biểu nhân dân))