ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

04/10/2022

Chiều ngày 04/10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

ĐẠI HỘI CHI BỘ BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Dự Đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể. 

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ và các đoàn thể đảo bảm, chất lượng hiệu quả. Chi ủy Chi bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn hằng năm. Các đảng viên thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong tác phong sinh hoạt, lối sống, giữ vững phẩm chất chính trị, thực hiện tốt các quy định của Đảng. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề được thực hiện đi vào thực chất hơn; việc thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ ngày càng hiệu quả. Chi ủy và Chi bộ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan để đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chi ủy thường xuyên cập nhật và quán triệt văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên tới từng đảng viên; thường xuyên sâu sát nắm tình hình đảng viên, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ xác định: Bám sát sự chỉ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, phấn đấu từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao Chi bộ Văn phòng Đảng - đoàn thể, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm và sáng tạo, Chi bộ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Nổi bật là đã tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2022-2027... Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng viên Chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi Ủy Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2022 – 2025

Bước vào nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị, Chi bộ cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng ủy, các đoàn thể triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan, đơn vị chuyên môn và tổ chức đoàn thể ở cơ sở vững mạnh. Chú trọng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế văn hóa công sở, văn hóa công vụ. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vi. Quan tâm công tác giáo dục, vận động quần chúng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Chi Ủy Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt.

Tại Đại hội, Chi bộ đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí: đồng chí Trần Hoài Nam, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Lê Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội làm Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Thanh Hằng, Chuyên viên làm Chi ủy viên./.

(Theo báo Đại biểu Nhân dân)