ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐỐI NGOẠI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

03/10/2022

Sáng ngày 03/10, tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Đối ngoại thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự đại hội có: Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Đối ngoại.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Bí thư Chi bộ Đối ngoại Phạm Hoàng Hải nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Đối ngoại và tập thể Lãnh đạo Vụ Đối ngoại lãnh đạo đảng viên và công chức đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Đối ngoại, Vụ Đối ngoại và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Bí thư Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2020 - 2022 Lê Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban Đối ngoại và đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ và đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; cơ bản thực hiện được các chỉ tiêu cụ thể được nếu trong Nghị quyết Đại hội. 


Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung, Đảng viên Chi bộ Đối ngoại thảo luận, góp ý vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Đối ngoại tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại, Vụ Đối ngoại trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối ngoại.


Đoàn Chủ tịch Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản nhấn mạnh, Chi bộ Đối ngoại đã chủ động, sát sao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sách, vững mạnh như Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.


Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Chi bộ đã đề ra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị, Chi bộ Đối ngoại chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực đối ngoại. Thực hiện đúng tiến độ các nội dung, đề án được phân công trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan, đơn vị chuyên môn và tổ chức đoàn thể ở cơ sở vững mạnh…


Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tặng hoa chúc mừng Chi ủy Đối ngoại nhiệm kỳ 2022 - 2025

Các đại biểu, đảng viên dự Đại hội

Tại Đại hội, Chi bộ Đối ngoại đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm 5 đồng chí: đồng chí Lê Anh Tuấn làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Hoàng Hải làm Phó Bí thư; các đồng chí Bùi Thu Phương, Lê Thị Yến, Nguyễn Việt Phương làm Chi ủy viên./.

(Theo báo Đại biểu Nhân dân)