PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

29/09/2022

Chiều ngày 29/9, tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh dự Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025

Tham dự Đại hội còn có Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và các đảng viên Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Đề cập về công tác của Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022-2025, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2022 Đặng Tất Long nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội hoạt động trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đảng viên để chủ động có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Chủ động lãnh đạo triển khai học tập; kịp thời xây dựng Chương trình anh động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị tham gia đầy đủ các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị của Trung ương, của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; các bài viết, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ với nhiều hình thức phù hợp.

Qua các hoạt động trên, giúp đảng viên, cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt, nhận thức sâu sắc hơn và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan và của Chi bộ.

Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội luôn chủ động, sát sao, kịp thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên của Chi bộ phát huy tinh thần, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tư tưởng chính trị của đảng viên trong Chi bộ luôn vững vàng, không có những biểu hiện dao động, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng. Chi bộ duy trì, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt, đúng với chương trình, kế hoạch và yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn có tinh thần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội Đặng Tất Long phát biểu tại Đại hội.

Đề cập về phương hướng, mục tiêu chung của Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc nội nhiệm kỳ 2022-2025, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2022 Đặng Tất Long cho biết: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; xây dựng Chi bộ “trong sạch, vững mạnh” toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là “hạt nhân” lãnh đạo chính trị của đơn vị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quán triệt và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác đánh giá, xếp loại đảng viên và Chi bộ; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, các Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. Một số chỉ tiêu cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phấn đấu 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó trên 15% đảng viên đạt tiêu chuẩn “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; không có đảng viên vi phạm pháp luật. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và quản lý theo quy định.

Tổ chức sinh hoạt ít nhất 4 chuyên đề/năm, trong đó 2 chuyên đề liên quan đến công tác chuyên môn của Văn phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động của Đảng, các đoàn thể phát động và do cơ quan, Khối thi đua III tổ chức.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát các văn bản, hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy, làm tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Báo cáo chính trị của Chi bộ trình tại Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề ra phương hướng của nhiệm kỳ 2022 2025.

Hoạt động Chi bộ nhiệm kỳ qua đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác được lãnh đạo lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội giao. Cụ thể Chi bộ đã phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2020; chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Ngoài ra, Chi bộ đã tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc kiện toàn các nhân sự giữ các chức danh trong bộ máy nhà nước, trong đó có các chức danh Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Tô trưởng Tổ đảng ở 63 Đoàn đại biểu Quốc hội. Phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được nêu tại các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó đã phối hợp tham mưu ban hành: Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 2286-KH/ĐĐQH14, ngày 26/5/2021 của Đảng đoàn Quốc hội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng báo cáo và phục vụ Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị về nội dung này. Ngoài ra, Chị bộ cũng đã tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục triển khai các nội dụng, đề án theo Chương trình làm việc năm 2021, 2022 của Đảng đoàn Quốc hội, trong đó có Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập thể Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định về lập trường tư tưởng, quan điểm của Đảng, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn với xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ Đảng đoàn Quốc hội góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có những khó khăn và thuận lợi đan xen, công việc chuyên môn của Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội rất nhiều và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Chi bộ cần phát huy tốt kết quả của nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm kỳ trước, phát huy kinh nghiệm, lợi thế của từng cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra. Tại Đại hội này, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đề nghị Chi bộ quan tâm:

Một là: Cấp ủy cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm tiến độ các nội dung, đề án trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tham mưu, xây dựng Đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn QH.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, Chi bộ cần chú trọng thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là: Xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Năm là: Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Cấp ủy của nhiệm kỳ mới để lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy dân chủ, trí tuệ, lựa chọn nhân sự xứng đáng để làm Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ tới. Với quyết tâm chính trị cao của các đại biểu dự Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tin tưởng Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Chi bộ đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chúc mừng Bí thư Chi bộ và Phó Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trong khuôn khổ Đại hội, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã bầu Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2022 Đặng Tất Long tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội Vũ Khắc Định được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ngoài ra, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Đại hội:

Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội Vũ Khắc Định phát biểu. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia bỏ phiếu kín bầu các chức danh tại Đại hội.

Các thành viên chi bộ Đảng đoàn Văn phòng Quốc hội tham gia bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Bích Lan-Nghĩa Đức

Các bài viết khác