ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TIN HỌC NHIỆM KỲ 2022 - 2025

29/09/2022

Chiều 29/9, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Chi bộ Vụ Tin học thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tin học.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Tin học dành sự quan tâm tới công tác phát triển đảng, các đảng viên mới có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, chủ động, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của đảng viên, công chức và người lao động. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được đổi mới, nâng cao, gắn sinh hoạt chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị. Sinh hoạt chuyên đề được tổ chức linh hoạt, đa dạng, thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống văn hóa, cách mạng cho đảng viên, đồng thời, gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, cơ bản đúng theo kế hoạch được Chi bộ đề ra. Công tác dân vận, lãnh đạo tổ chức đoàn thể được quan tâm sâu sát, thường xuyên; Chỉ đạo đảng viên, công đoàn viên, đoàn thanh niên nhiệt tình tham gia các phong trào do các đoàn thể trong cơ quan phát động; đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên được chăm lo, quan tâm đã tạo không khí và động lực tích cực đối với từng đảng viên của Chi bộ.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Tin học tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phân công đảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ đảng viên mới trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đức Thảo nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Vụ Tin học đã đạt được và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội bảo đảm bám sát các văn bản, hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 -2025.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị, Chi bộ Vụ Tin học tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tập trung vào các nhiệm vụ, đề án trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của từng đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Chi bộ cần chú trọng lãnh đạo tư tưởng cho các đảng viên; tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí. Trong đó, Vụ trưởng Vụ Tin học Trịnh Thái Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)

Các bài viết khác