CHỦ NHIỆM UỶ BAN XÃ HỘI NGUYỄN THUÝ ANH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025

26/09/2022

Sáng ngày 26/9 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Xã hội thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổ trưởng Tổ Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Đại hội Chi bộ Tài chính-Ngân sách

Toàn cảnh Đại hội

Dự Đại hội còn có Thường trực Uỷ ban Xã hội cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Xã hội.

Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Phó Bí thư Chi bộ Vũ Thị Bình Minh cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi uỷ và Chi bộ Xã hội đã chủ động và thường xuyên ưu tiên công tác quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn kiện và chỉ đạo của Đảng, nắm bắt tư tưởng của Đảng viên, công chức trong đơn vị để định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong Chi bộ, tạo được sức mạnh tập thể và phát huy vai trò cá nhân trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Xã hội cũng đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; chất lượng thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật được nâng lên; hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, cấp thiết của cuộc sống được cử tri quan tâm; tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng; phương thức hoạt động của Uỷ ban Xã hội có bước đổi mới, khoa học, sâu sát thực tiễn và hiệu quả hơn; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Thường trực Uỷ ban Xã hội, Vụ Xã hội.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025, Phó Bí thư Chi bộ Vũ Thị Bình Minh nhấn mạnh, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Uỷ ban Xã hội, Vụ Xã hội được giao trong công tác lập pháp, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao Chi bộ Xã hội đã có báo cáo toàn diện những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và những phương hướng đề ra cho trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho cán bộ, đảng viên. Chủ động, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Uỷ ban Xã hội. Qua đó góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Xã hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đề nghị Chi bộ Xã hội tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tập trung vào các nhiệm vụ đề án trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 chụp ảnh lưu niệm

Cùng với đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức đảng cơ sở cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của tổ chức Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định về những điều Đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng đơn vị, Vụ chuyên môn và tổ chức đoàn thể.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Chi ủy Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí có kinh nghiệm công tác Đảng, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các công việc của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Đặng Thuần Phong – Bí thư Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh phát biểu tại Đại hội

Chúc mừng Chi uỷ Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 mới được Đại hội tín nhiệm bầu, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, Chi bộ Xã hội sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh đề nghị Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục tàm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục tư tưởng các đảng viên trong Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy được vai trò tiên phong của đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban Xã hội và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Nhắc lại lời các lãnh đạo tiền nhiệm, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh đề nghị Chi uỷ, các đảng viên trong Chi bộ khiêm tốn, không ngừng học tập nâng cao trình độ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Uỷ ban trong việc xây dựng pháp luật, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng các đại biểu tại Đại hội

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong điều hành nội dung Đại hội

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025./.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng

Các bài viết khác