PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ THÔNG TIN NHIỆM KỲ 2022 - 2025

26/09/2022

Chiều ngày 26/9, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Thông tin thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã bội Nguyễn Thuý Anh dự Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh dự Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025​

Tham dự Đại hội có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội Trần Hoài Nam, cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Thông tin.

Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Bí thư Chi bộ Hoàng Thị Lan Nhung cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động. Đảng viên của Chi bộ có lập trường, kiên định, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiệm chủ trương chính sách Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Thông tin thường xuyên, nghiêm túc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đảng viên của Chi bộ luôn gương mẫu về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm; luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hành tiết kiệm và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ Vụ Thông tin được đổi mới, nâng cao, gắn sinh hoạt chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị.

Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung báo cáo tại Đại hội.

Về phương hướng , mục tiêu, nhiệm vụ tới, Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ Vụ Thông tin tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo tư tưởng cho các đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và phát huy tinh thần phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là công tác tổ chức thông tin tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Đánh giá cao hoạt động của Chi bộ Vụ Thông tin trong nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua cũng là giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, với những tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, việc thực thi các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, triển khai kế hoạch công tác của Vụ Thông tin. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, cán bộ nhân viên Vụ đã phát huy sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ Thông tin tiếp tục chỉ đạo, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; đổi mới, cải tiến công tác truyền thông về hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022-2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Chi bộ theo đúng hướng dẫn của Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Thông tin đã hoàn thành tốt công tác thông tin tuyền truyền phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chỉ đạo Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Vụ Thông tin, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đề nghị Chi bộ Vụ Thông tin tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tập trung vào các nhiệm vụ đề án trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương cũng đề nghị Chi bộ Vụ Thông tin trong nhiệm kỳ 2022-2025 cần làm tốt hơn nữa công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của từng đảng viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Chi bộ chú trọng lãnh đạo tư tưởng thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên, động viên cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường chính trị cách mạng. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí. Vụ trưởng Vụ Thông tin – Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác