PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH

23/09/2022

Chiều ngày 23/9, tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Tài chính, Ngân sách tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Đại hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật giá (sửa đổi) về công tác quản lý, điều tiết giá

Tham dự Đại hội còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Tổ trưởng Tổ đảng Nguyễn Phú Cường; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Bí thư Chi bộ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Tài chính – Ngân sách.

Đề cập về công tác của Chi bộ Uỷ ban Tài chính, Ngân sách nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Vụ trưởng Vụ  Tài chính, ngân sách, Chi ủy viên Chi bộ Vũ Danh Hiệp cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Tài chính-Ngân sách đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghiêm túc quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thường xuyên về công tác chính trị, tư tưởng, chuyên môn đối với từng đảng viên và quần chúng; chú trọng việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm,  nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ, hoàn thành  tốt  nhiệm vụ của Ủy ban Tài chính-Ngân sách được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao phó.


Đại hội Chi bộ Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ 2022-2025.

Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt vai trò của mình, góp phần động viên, khích lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Đảng viên trong Chi bộ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong mọi công việc.

Chi bộ chú trọng xây dựng đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực để vận dụng vào thực tiễn đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện và học tập làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, tăng cường công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác đảng vụ; không ngừng xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, với khối lượng công việc chuyên môn của Uỷ ban Tài chính, ngân sách rất lớn, nhiều vấn đề phức tạp, thời gian cho công tác chuẩn bị thẩm tra ngắn; trong giai đoạn vừa qua, nhiều nội dung phát sinh, không có trong kế hoạch, phụ thuộc vào các cơ quan của Chính phủ trình, dẫn đến trong một số trường hợp, chưa chủ động xây dựng kế hoạch công tác và trong hoạt động khảo sát, thẩm tra các vấn đề phát sinh.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực tế, chuyên môn chưa thực hiện được như kế hoạch đề ra. Trong sinh hoạt tại Chi bộ, số đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ cũng như đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế. Việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới không hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Chi ủy viên Chi bộ Vũ Danh Hiệp cho biết: Bước vào năm 2022 và những năm tiếp theo, tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp; dự báo tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn những khó khăn, thách thức, nhu cầu chi ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng trong khi mức huy động vào ngân sách Nhà nước ngày một khó khăn, song bên cạnh đó sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, vận hội mới... Bối cảnh đó tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ về thu, chi ngân sách Nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công, về quản lý tài chính, ngân sách theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Chi bộ Tài chính-Ngân sách cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới, mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Các đại biểu tham dự Đại hội. 

Chi bộ xác định cần đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung sức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ của đảng viên; tạo điều kiện cho đảng viên trẻ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước. Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh.

Một số chỉ tiêu cơ bản như tập thể Chi bộ hàng năm đều là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 1 năm là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp tối thiểu 02 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% đảng viên học tập thực hiện nghiêm các Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 100% đảng viên thực hiện tốt quy chế văn hóa công vụ, quy chế dân chủ ở cơ sở; Duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ mỗi tháng 01 lần. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 lần.

Chi bộ Tài chính-Ngân sách đã triển khai, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Tài chính-Ngân sách đã đạt được trong thời gian qua, cũng như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Các đồng chí đã bám sát các văn bản, hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Báo cáo chính trị của Chi ủy trình tại Đại hội và các phát biểu ý kiến đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong hơn hai năm qua, Chi bộ Tài chính-Ngân sách thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh nhiều thuận lợi và cũng có nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt dịch bệnh Covid -19 bùng phát, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, xã hội và ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, song Chi bộ Tài chính-Ngân sách với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Cụ thể: Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được Chi bộ đặc biệt coi trọng, Đảng viên Chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm chắc các quy định của Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội thể chế hóa các quy định của Đảng thành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới. Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên tham mưu Ủy ban Tài chính - Ngân sách trình Quốc hội ban hành 13 Nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 25 Nghị quyết. Đây là khối lượng công việc rất lớn, thể hiện vai trò tham mưu tích cực của cán bộ, đảng viên Chi bộ Tài chính-Ngân sách.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Về công tác xây dựng Đảng được Chi bộ đặc biệt quan tâm thực hiện. Hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới, phong phú, đa dạng, thích ứng nhanh với điều kiện thay đổi theo hướng thiết thực gắn với các hoạt động chuyên môn của Ủy ban và Vụ Tài chính - Ngân sách. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, Công tác kiểm tra, giám sát; đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng. Công tác lãnh đạo tổ chức đoàn thể được thực hiện thường xuyên, được đảng viên, công đoàn viên nhiệt tình tham gia.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Chi bộ Tài chính - Ngân sách đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm và vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Chi bộ cần phát huy tốt những kết quả của nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm kỳ trước, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ đề ra. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời đề nghị Chi bộ quan tâm thêm trong nhiệm kỳ tới như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để giải quyết kịp thời ngày từ đơn vị. Đồng thời, đổi mới hình thức tuyên truyền, phố biến, quán triệt để đảng viên nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai: Chi bộ cần tập trung lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, nhất là các nội dung, đề án trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thứ ba: Tiếp tục việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên để theo quy định, gắn đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ tư: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ năm: Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Chi ủy của nhiệm kỳ mới để lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn nhân sự xứng đáng để tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Với quyết tâm chính trị cao của các đại biểu dự Đại hội, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tin tưởng Chi bộ Tài chính, Ngân sách sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Tài chính – Ngân sách trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời gửi lời chúc mừng những đồng chí được bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tài chính – Ngân sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025 cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Chi bộ cần nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tài chính – ngân sách trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ trong hoạt động, chấp hành quy chế làm việc trong việc phát huy vai trò của từng thành viên trong Chi ủy để phát huy được trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất thuyết phục; Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy được vai trò tiên phong của đảng viên; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của đảng viên cũng như vận dụng cơ chế sử dụng chuyên gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài ra, Chi bộ Tài chính - Ngân sách cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ trên tinh thần bảo đảm chất lượng, năng lực, nhất là khi tài chính – ngân sách là lĩnh vực khó…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, Chi bộ Tài chính - Ngân sách sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo Ủy ban Tài chính-Ngân sách chụp ảnh lưu niệm với Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong khuôn khổ Đại hội, Chi bộ Tài chính-Ngân sách đã nghe các tham luận của các đảng viên đóng góp cho hoạt động của Chi bộ ngày càng tốt hơn; đồng thời ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn được bầu làm Bí thư Chi bộ Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ 2022 - 2025; ông Vũ Danh Hiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách làm Phó Bí thư Chi bộ; các bà Bùi Nhật Tân, Nguyễn Thị Thanh, Bùi Phương Thảo làm Chi ủy viên. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết đại hội với sự nhất trí của 100% đảng viên./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Đại hội:


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Bí thư Chi bộ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn phát biểu tại Đại hội.


Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động để Chi bộ Tài chính-Ngân sách hoạt động ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.Đại hội biểu quyết bầu ra Ban Chi ủy mới.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các lãnh đạo Ủy ban Tài chính-Ngân sách bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính- Ngân sách Vũ Tuấn Anh chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn được bầu làm Bí thư Chi bộ Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Đại hội và bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, Chi bộ Tài chính - Ngân sách sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra.

Bích Lan - Phạm Thắng

Các bài viết khác