TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THANH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2022-2025

16/09/2022

Sáng ngày 16/9, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, hội Chi bộ Công tác đại biểu đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham dự Đại hội Chi bộ Văn hoá, giáo dục nhiệm kỳ 2022-2025

Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu Tạ Thị Yên báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2022

Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Bí thư Chi bộ Tạ Thị Yên cho biết, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ban Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ Công tác đại biểu lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu thực hiện tốt khối lượng lớn công việc được giao. Công việc chuyên môn đi vào nề nếp, tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định. Chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày càng được nâng lên.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Bí thư Chi bộ Tạ Thị Yên nêu rõ, Chi bộ Công tác đại biểu sẽ chú trọng lãnh đạo tư tưởng thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng ngày càng cao. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; phát huy lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao Chi bộ Công tác đại biểu đã có báo cáo toàn diện những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và những phương hướng đề ra cho trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho cán bộ, đảng viên. Chủ động, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ban Công tác đại biểu. Qua đó góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị, Chi bộ Công tác đại biểu cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2022-2025. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn thuộc của Ban Công tác đại biểu và các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức đảng cơ sở cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của tổ chức Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định về những điều Đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng đơn vị, Vụ chuyên môn và tổ chức đoàn thể.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh mong muốn, các đảng viên Chi bộ Công tác đại biểu phải nỗ lực, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tâm huyết và trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng thời phải giữ gìn tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, không ngại khó khăn để hoàn thành và đáp ứng nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng yêu cầu Chi bộ cần chủ động nghiên cứu từ sớm, báo cáo kịp thời, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban, nhất là đối với những nhiệm vụ được giao có tính mới và khó. Cùng với đó, tham mưu, phục vụ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức - vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về trình tự, thủ tục cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội; rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031; tham mưu xây dựng Đề án Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu, phục vụ quy trình, thủ tục về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Chi ủy Chi bộ Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí có kinh nghiệm công tác đảng, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các công việc của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Minh Thành

Các bài viết khác