PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ THƯ VIỆN QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

10/09/2022

Sáng ngày 10/9, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Thư viện Quốc hội thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là một trong hai Chi bộ được chọn để thực hiện đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự và phát biểu tại chỉ đạo tại Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản. Cùng tham dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; toàn thể đảng viên Chi bộ Thư viện Quốc hội; đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội... 

Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Bí thư Chi bộ Trịnh Ngọc Cường cho biết, nhiệm kỳ 2020-2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nêu trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động; Đảng viên của Chi bộ có lập trường, kiên định, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Chi bộ Trịnh Ngọc Cường báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ cũng thường xuyên, nghiêm túc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đảng viên của Chi bộ luôn gương mẫu về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm; luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hành tiết kiệm và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được đổi mới, nâng cao, gắn sinh hoạt chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị…

Bí thư Chi bộ Thư viện Quốc hội Trịnh Ngọc Cường nêu rõ, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Thư viện Quốc hội xác định chú trọng lãnh đạo tư tưởng thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên nhằm giữ vững lập trường chính trị, truyền thống đoàn kết, tính gương mẫu của người đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và phát huy tinh thần phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ; Tập trung làm tốt công tác tư tưởng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội thực hiện tốt công tác tổ chức sắp xếp tổ chức, nhân sự và bổ sung biên chế của Thư viện Quốc hội khi được phê duyệt. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là công tác tổ chức hoạt động thông tin, nghiên cứu mang tính dự báo và tổ chức cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Thư viện Quốc hội đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Về công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, tính chiến đấu của Chi bộ được nâng cao, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ vào nề nếp. Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên.

Đối với nhiệm kỳ 2022 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Chi bộ Thư viện Quốc hội cần phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của từng đảng viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ. Trong đó, Chi ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cần đề ra những biện pháp ngắn hạn, dài hạn để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quyết tâm và nỗ lực cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ là mục tiêu đúng đắn và quan trọng. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng Chi bộ phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng đơn vị…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tặng hoa chúc mừng tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết và kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Thư viện Quốc hội; tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025; và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã bầu Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Ngọc Cường làm Bí thư Chi bộ Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; Phó Giám đốc Thư viện Quốc hội Trần Thị Thu Trang làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà làm Chi ủy viên./.

Minh Thành

Các bài viết khác