BÍ THƯ ĐẢNG UỶ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2022-2025

09/09/2022

Chiều ngày 9/9, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Văn hóa, Giáo dục thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 Chi bộ Vụ Tổng hợp

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh Đại hội

Cùng tham dự Đại hội còn có Tổ trưởng Tổ đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Giáng Hương cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; toàn thể đảng viên Chi bộ Văn hóa, Giáo dục; đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội...

Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Bí thư Chi bộ Tạ Văn Hạ cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ cơ quan cũng như Chi bộ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tập thể Chi bộ luôn giữ vững và duy trì được sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nhận thức và hành động. Tất cả đảng viên đều có lập trường vững vàng, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Chi bộ Tạ Văn Hạ báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ Văn hoá, Giáo dục đã tích cực, nghiêm túc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ, quán triệt và tạo điều kiện cho các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đồng thời, quán triệt việc triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới, phong phú, theo hướng thiết thực gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hành tiết kiệm và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung trí tuệ để đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được, Bí thư Chi bộ Tạ Văn Hạ nhấn mạnh, Chi bộ Văn hoá, Giáo dục xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 – 2025 là: tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, nỗ lực sáng tạo, đổi mới; tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị; tăng cường mối liên hệ, phối hợp với Đảng ủy cơ quan, Tổ đảng Thường trực Ủy ban, Lãnh đạo Vụ chuyên môn và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; tổ chức quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết liệt và đổi mới sáng tạo, Chi bộ Văn hóa, Giáo dục đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội khẳng định, những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ Văn hoá, Giáo dục thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục. Qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, bước sang nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, Chi bộ cần phát huy tốt những kinh nghiệm, lợi thế của từng cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra. Trong đó, Chi ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2025. Chú trọng công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, công tác đảng viên và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của tổ chức Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định về những điều Đảng viên không được làm…Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng, Chi bộ Văn hóa, Giáo dục sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận về các dự thảo Báo cáo tổng kết và kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Văn hóa, Giáo dục; tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Đại hội đã bầu đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2022 - 2025; Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; các đồng chí Lại Phương Dung, Phạm Thị Kim Anh, Thiều Đức Dũng làm Chi ủy viên./.

Minh Thành