HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

25/12/2020 11:52

Sáng ngày 25/12, tại Nhà Quốc hội, lãnh đạo và Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị còn có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam cùng đông đảo công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn các Cục, Vụ, đơn vị, Viện nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố.

Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động thực hiện định kỳ 1 năm 2 lần nhằm trao đổi, đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội và hoạt động của công đoàn.

Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động. 

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh đã báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị đối thoại tháng 7/2020 và một số đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Theo đó, sau hội nghị đối thoại tháng 7/2020, các vụ, đơn vị được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao nhiệm vụ đã tích cực tham mưu và chủ động triển khai các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên như việc sớm hoàn thiện các hạng mục công trình tại trụ sở 35 Ngô Quyền, sửa chữa khắc phục hỏng hóc thiết bị, công trình tại trụ sở 22 Hùng Vương; trang bị các thiết bị phục vụ hoạt động Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; bảo đảm thiết bị, hệ thống kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức, người lao động về Quốc hội điện tử, Chính phủ điện tử…để chủ động thay đổi phương thức làm vuệc phù hợp với tiến trình phát triển.

Bên cạnh đó các vấn đề cơ cấu tổ chức, biên chế, giải quyết chế độ chính sách cho bộ phận tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, triển khai thực hiện chuyển giao công chức, lao động hợp đồng, tổ chức công đoàn và cơ sở vật chật của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Văn phòng Quốc hội về địa phương cũng là vấn đề được quan tâm giải quyết bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh  báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị tại hội nghị đối thoại tháng 7/2020

Đánh giá cao và biểu dương các đơn vị cố gắng trong thời gian ngắn giải quyết các ý kiến, kiến nghị trong phiên đối thoại định kỳ tháng 7 vừa qua của Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao cho rằng nhiều ý kiến trả lời tốt, nhiều vấn đề khó, phức tạp được các vụ đơn vụ cố gắng đáp ứng, giải quyết thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại phiên đối thoại lần này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tiếp tục trực tiếp trả lời nhiều đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động gửi đến Đảng ủy, Lãnh đạo và Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiều ý kiến của cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục duy trì, bảo đảm chế độ cho công chức, người lao động; mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện tham gia vào các đề tài khoa học.

Một số ý kiến đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội quan tâm tạo điều kiện để cán bộ các Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội tham gia luân chuyển công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đào tạo và bồi dưỡng trình độ, kinh nghiệm thực tế. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, tin học và các lớp kỹ năng cho cán bộ, công chức; tạo thuận lợi cho việc tham gia các đề án, đề tài của Văn phòng Quốc hội chủ trì.

Bên cạnh đó, còn có các ý kiến đề nghị có cơ chế để bảo đảm định mức chi, chế độ chính sách, bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chế độ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, vệ sinh môi trường; có các giải pháp thiết thực để chăm lo cho công đoàn viên công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc, tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực công đoàn, tạo điều kiện cho các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm  hoạt động phong trào.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã tiếp thu nhiều kiến nghị, đề xuất của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở tại trụ sở cơ quan; tạo điều kiện để mở các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tăng cường giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách bảo đảm thu nhập, quyền lợi liên quan về nhà ở, bổ nhiệm…

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Nguyễn Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Nguyễn Hoàng Sơn cho rằng đối thoại định kỳ của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội không chỉ thể hiện trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan rất cao mà còn là sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, công đoàn cơ quan đến việc bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Các ý kiến, kiến nghị gửi đến lãnh đạo cơ quan được tổng hợp và trả lời một cách đầy đủ, chi tiết, cụ thể, nhiều vấn đề được chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Nguyễn Hoàng Sơn cũng đề nghị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, sớm hoàn thành việc bàn giao các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội về địa phương, bảo đảm chế độ cho công chức, người lao động; phối hợp với các địa phương để có giải pháp bảo đảm vị trí việc làm, bố trí biên chế để khi bàn giao về địa phương vẫn bảo đảm cán bộ phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội; đồng thời phát huy vai trò kết nối của Văn phòng Quốc hội với các địa phương và cơ quan Trung ương trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Chia sẻ với những tâm tư lo lắng của cán bộ, công chức, người lao động tại các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trong quá trình chấp hành chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định trong thời gian các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội vẫn trực thuộc Văn phòng Quốc hội sẽ giải quyết đầy đủ và bảo đảm đúng chế độ chính sách có các cán bộ, công chức, người lao động. Trong thời gian tới, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội sẽ trực tiếp đến các địa phương để thực hiện bàn giao. Sau khi hoàn tất các công tác liên quan, Văn phòng Quốc hội sẽ vẫn tiếp tục quan tâm để có những kiến nghị phù hợp với lãnh đạo địa phương quan tâm tạo điều kiện, bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động  giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trực tiếp trả lời các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ qua hội nghị nhiều vấn đề đã được trao đổi, giải đáp; và cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các Vụ đơn vị trong cơ quan để có chỉ đạo giải quyết kịp thời. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị các vụ, đơn vị chủ động phối hợp và có trách nhiệm trao đổi với nhau để kịp thời giải quyết ngay nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Bảo Yến - Minh Thành