ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ IV GIAI ĐOẠN 2020-2025

22/09/2020 12:38

Sáng ngày 22/9, tại Nhà Quốc hội diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội

Đến dự Đại hội còn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Hội đồng Dân tộc, các đại biểu đại diện cho các Ủy ban của Quốc hội.

Đến dự Đại hội còn có các đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp.

Về phía Văn phòng Quốc hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Văn phòng Quốc hội; đại diện các Vụ, Cục, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Trung ương; các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội trong giai đoạn 2015-2020.   

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng Quốc hội  Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng, trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần thúc đẩy, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng Quốc hội  Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội

Nhìn lại 5 năm qua, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của VPQH đã có nhiều đổi mới thiết thực, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ. Các cụm thi đua, khối thi đua của Văn phòng Quốc hội đã có những cách thức tổ chức phong phú, linh hoạt, phù hợp với lĩnh vực công tác gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, góp phần giúp Văn phòng Quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bước sang giai đoạn 2020 – 2025, trong xu thế hợp tác và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi trọng trách của Quốc hội trước cử tri và nhân dân cũng nặng nề hơn. Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng phải thực sự tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra”.

Thành công của Đại hội ngày hôm nay là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức triển khai phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Để tiếp tục đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng trong thời gian tới, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan với chủ đề: “Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, công sở; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ” với những nội dung cần tập trung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để việc thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân trong cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Các Cụm, Khối tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc thù của các đơn vị thành viên, chú trọng, hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, thiết thực, khó khăn, phức tạp đặt ra trong quá trình công tác. Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các tập thể tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Bên cạnh đó là Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, thuyết phục; tránh khen thưởng thiếu hoặc tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị, góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các quy định về thi đua, khen thưởng, trong đó có việc khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ngoài ra cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trong cơ quan, tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Quốc hội được tổ chức trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9 và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội chúng ta cũng đang tích cực triển khai những hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu về thi đua yêu nước, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước của cơ quan, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Văn phòng Quốc hội đã được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo nên khí thế lao động hăng say trong toàn cơ quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Qua theo dõi video clip báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và các ý kiến tham luận tại Đại hội, có thể khẳng định, bên cạnh việc tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, Văn phòng Quốc hội cũng có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, như các phòng trào:“Đổi mới, tận tụy, sáng tạo khoa học và chuyên nghiệp”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tiết kiệm, chống lãng phí”;“Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội thi đua thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở”,…

Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc từ các phong trào thi đua được kịp thời ghi nhận, khen thưởng, động viên, qua đó, tạo động lực, sự phấn khởi và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, Hội đồng sáng kiến các cấp, các cụm thi đua, khối thi đua được nâng lên rõ rệt. Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch và có nhiều đổi mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện quy trình khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội – khắc phục bất cập trong công tác khen thưởng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị trong những năm qua. Văn phòng Quốc hội cũng đã chủ động phối hợp với Ban Thư ký Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề nghị tặng thưởng và tổ chức trang trọng các buổi lễ trao tặng các Huân, Huy chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân của Quốc hội 02 nước nhằm ghi nhận, khen thưởng xứng đáng đối với công lao, đóng góp trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội hai nước nói riêng và hai Nhà nước nói chung.

Kết quả phong trào thi đua đã khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hơn trong việc tham mưu, giúp việc, đóng góp tích cực vào kết quả công tác chung của Văn phòng Quốc hội, của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Đã tham mưu, phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, mới, khó, phức tạp và giám sát hiệu quả nhiều chuyên đề, vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần tạo ra những chuyển biến thật sự trong đời sống xã hội; tổ chức thành công 9 kỳ họp, trong đó có lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Quốc hội tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung; hoàn thành tốt đẹp trọng trách Năm Chủ tịch AIPA và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 dù phải đối mặt với những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, được Quốc hội các nước bạn, cũng như đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân trong nước hoan nghênh, đánh giá cao;…

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Quốc hội và cũng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội trong suốt 5 năm qua. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng hôm nay tại Đại hội.  Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục có những sự đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Trong bối cảnh thế giới và trong nước đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả rất nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Quốc hội sẽ phải tiếp tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì vậy, Văn phòng Quốc hội cũng cần phải cố gắng nhiều hơn, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản nhất trí với những đánh giá, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo tổng kết, đồng thời lưu ý thêm một số nội dung sau:

Thứ nhất, là cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, phải thật thấm nhuần và làm theo những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Thi đua là thực hiện tốt công việc hàng ngày”; “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ; trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi; sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”;… Như vậy, nội dung thi đua phải bám sát với yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất được nhiều nội dung thiết thực trong phục vụ Quốc hội. Đồng thời, phải hướng các phong trào thi đua vào việc thúc đẩy đổi mới, cải tiến cách thức, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tinh nhuệ, nhiệt huyết, tận tụy. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một mặt cần nỗ lực cao nhất để làm tốt công việc của mình, mặt khác, cần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để phấn đấu cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, là phải thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua để tránh sự dập khuôn, cứng nhắc; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể trong từng năm. Từng đơn vị trong Văn phòng cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể phương hướng, nhiệm vụ thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời, có các biện pháp động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện tham gia các phong trào thi đua, gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến mọi người tinh thần cống hiến, phục vụ Quốc hội.

Thứ ba, là cần chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm. Theo đó, việc thi đua yêu nước cần gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ tư, là tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu, các cơ quan hữu quan để làm tốt công tác khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nhất là việc khen thưởng cống hiến đối với các đại biểu không tái cử nhiệm kỳ khóa XV.

Thứ năm, là chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, nhất là tính hình thức. Qua đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhất là sớm đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định về khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

​Kế thừa thành tích, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua, với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Văn phòng Quốc hội trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công hơn.

​Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chúc phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội thật sôi nổi, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội nói riêng và công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong khuôn khổ Đại hội, các lãnh đạo, đại biểu đã nghe tham luận về công tác thi đua của Trung tâm Tin học, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội, Nhà khách Quốc  hội. Cũng tại Đại hội, Văn phòng Quốc hội đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể: Trung tâm Tin học, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2015-2020; công bố danh sách 12 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X./.

Bích Lan - Minh Thành - Bùi Hùng - Trọng Quỳnh