PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ IV

22/09/2020 12:17

Ngày 22/9, tại Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu trước cán bộ công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

Thưa các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thưa các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu tham dự Đại hội,

​- Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Quốc hội được tổ chức trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9 và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội chúng ta cũng đang tích cực triển khai những hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng Quốc hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể Đại hội,

- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu về thi đua yêu nước, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước của cơ quan, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Văn phòng Quốc hội đã được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo nên khí thế lao động hăng say trong toàn cơ quan.

- Qua theo dõi video clip báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và các ý kiến tham luận tại Đại hội, có thể khẳng định, bên cạnh việc tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, Văn phòng Quốc hội cũng có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, như các phòng trào: “Đổi mới, tận tụy, sáng tạo khoa học và chuyên nghiệp”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tiết kiệm, chống lãng phí”;“Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội thi đua thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở”,…

- Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc từ các phong trào thi đua được kịp thời ghi nhận, khen thưởng, động viên, qua đó, tạo động lực, sự phấn khởi và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, Hội đồng sáng kiến các cấp, các cụm thi đua, khối thi đua được nâng lên rõ rệt. Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch và có nhiều đổi mới.

Đặc biệt, tôi đánh giá cao việc Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện quy trình khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội – khắc phục bất cập trong công tác khen thưởng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị trong những năm qua. Văn phòng Quốc hội cũng đã chủ động phối hợp với Ban Thư ký Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề nghị tặng thưởng và tổ chức trang trọng các buổi lễ trao tặng các Huân, Huy chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân của Quốc hội 02 nước nhằm ghi nhận, khen thưởng xứng đáng đối với công lao, đóng góp trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội hai nước nói riêng và hai Nhà nước nói chung.

- Kết quả phong trào thi đua đã khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hơn trong việc tham mưu, giúp việc, đóng góp tích cực vào kết quả công tác chung của Văn phòng Quốc hội, của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Đã tham mưu, phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, mới, khó, phức tạp và giám sát hiệu quả nhiều chuyên đề, vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần tạo ra những chuyển biến thật sự trong đời sống xã hội; tổ chức thành công 9 kỳ họp, trong đó có lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Quốc hội tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung; hoàn thành tốt đẹp trọng trách Năm Chủ tịch AIPA và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 dù phải đối mặt với những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, được Quốc hội các nước bạn, cũng như đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân trong nước hoan nghênh, đánh giá cao;…

- Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Quốc hội và cũng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội trong suốt 5 năm qua.

Xin chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng hôm nay tại Đại hội.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

- Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục có những sự đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới. Chúng ta đều biết, bối cảnh thế giới và trong nước đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả rất nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Quốc hội sẽ phải tiếp tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì vậy, Văn phòng Quốc hội cũng cần phải cố gắng nhiều hơn, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tôi cơ bản nhất trí với những đánh giá, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo tổng kết, đồng thời lưu ý thêm một số nội dung sau:

Thứ nhất, là cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, phải thật thấm nhuần và làm theo những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Thi đua là thực hiện tốt công việc hàng ngày”; “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ; trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi; sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”;… Như vậy, nội dung thi đua phải bám sát với yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất được nhiều nội dung thiết thực trong phục vụ Quốc hội. Đồng thời, phải hướng các phong trào thi đua vào việc thúc đẩy đổi mới, cải tiến cách thức, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tinh nhuệ, nhiệt huyết, tận tụy. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một mặt cần nỗ lực cao nhất để làm tốt công việc của mình, mặt khác, cần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để phấn đấu cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, là phải thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua để tránh sự dập khuôn, cứng nhắc; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể trong từng năm. Từng đơn vị trong Văn phòng cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể phương hướng, nhiệm vụ thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời, có các biện pháp động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện tham gia các phong trào thi đua, gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến mọi người tinh thần cống hiến, phục vụ Quốc hội.

Thứ ba, là cần chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm. Theo đó, việc thi đua yêu nước cần gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ tư, là tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu, các cơ quan hữu quan để làm tốt công tác khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nhất là việc khen thưởng cống hiến đối với các đại biểu không tái cử nhiệm kỳ khóa XV.

Thứ năm, là chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, nhất là tính hình thức. Qua đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhất là sớm đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định về khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

​Kế thừa thành tích, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua, với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tôi tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Văn phòng Quốc hội trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công hơn.

​Chúc phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội thật sôi nổi, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội nói riêng và công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội luôn mạnh khỏe và thành công nhiều hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bích Lan