HÌNH ẢNH ĐỐI THOẠI GIỮA ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

03/07/2020 13:54

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động về các nhóm vấn đề công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ; quản lý sử dụng thiết bị công, kinh phí bảm đảm cơ sở vật chất, mua sắm tài sản; vấn đề chính sách, hoạt động công đoàn...

Sáng ngày 03/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có cuộc đối thoại với cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội. Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động về các nhóm vấn đề công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ; quản lý sử dụng thiết bị công, kinh phí bảm đảm cơ sở vật chất, mua sắm tài sản; vấn đề chính sách, hoạt động công đoàn...

Trao đổi tại hội nghị đối thoại, các cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trao đổi của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trong chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng như duy trì hoạt động đối thoại với đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động hàng năm để nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh bảo đảm tốt hơn nữa điều kiện công tác cho cán bộ, công chức, người lao động...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi đối thoại:

Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi đối thoại giữa Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

 

Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh phía Bắc cùng cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội tham dự buổi đối thoại.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động về các nhóm vấn đề công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ; quản lý sử dụng thiết bị công, kinh phí bảm đảm cơ sở vật chất, mua sắm tài sản; vấn đề chính sách, hoạt động công đoàn.

 Cũng tại buổi đối thoại, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thuý Chinh đã trả lời, trao đổi về nhóm ý kiến liên quan đến hoạt động công đoàn đề nghị quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ kiêm nhiệm công tác công đoàn và công tác phong trào; có hướng dẫn chi khen thưởng, quà tặng nhân các dịp lễ tết từ nguồn tự chủ; bố trí khu vực luyện tập thể thao cho đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội…

Trao đổi tại hội nghị đối thoại, các cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trao đổi của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trong chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng như duy trì hoạt động đối thoại với đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động hàng năm để nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh bảo đảm tốt hơn nữa điều kiện công tác cho cán bộ, công chức, người lao động.

 

Kết thúc đối thoại, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của các cán bộ, người lao động, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết qua đối thoại nhiều vấn đề, tồn tại được làm rõ, tìm cách giải quyết khắc phục; đề nghị các đơn vị có trách nhiệm liên quan tiếp thu các ý kiến kiến nghị giải quyết nhanh hơn những vấn đề đặt ra; đồng thời, các cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội chấp hành nghiêm kỷ luật cơ quan, thực hiện tốt văn hóa công sở./.

Trọng Quỳnh