ĐỐI THOẠI GIỮA ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

03/07/2020

Sáng ngày 03/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có cuộc đối thoại với cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị đối thoại còn có Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thuý Chinh; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh phía Bắc cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động về các nhóm vấn đề công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ; quản lý sử dụng thiết bị công, kinh phí bảm đảm cơ sở vật chất, mua sắm tài sản; vấn đề chính sách, hoạt động công đoàn.

Theo đó, các cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội kiến nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm nghiên cứu hoàn thiện mô hình cơ quan tham mưu cho đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; cải tiến đổi mới hoạt tham mưu phục vụ đại biểu Quốc hội của văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương; bảo đảm kinh phí hoạt động của các đơn vị; bảo đảm các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, người lao động, nâng cấp cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc; nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, văn bản, giải quyết đơn thư; hỗ trợ người lao động được mua nhà, giải quyết chế độ nhà ở đối với cán bộ, người lao động…

Cụ thể nhiều ý kiến của các các bộ, công chức công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương quan tâm nhiều đến việc thực hiện hợp nhất các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân. Nhiều ý kiến đề nghị quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho lãnh đạo các văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương, phương án giải quyết các vấn đề bộ máy, chế độ chính sách, công tác quy hoạch bổ nhiệm khi hợp nhất.

Một số ý kiến đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ để tạo điều kiện cho cán bộ công chức được học tập, nâng cao trình độ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thực hiện công việc, nhất là khi triển khai Quốc hội điện tử.

Về nhóm ý kiến về quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, mua sắm tài sản có đề nghị bố trí kinh phí hàng năm phù hợp để tổ chức các hoạt động phong trào, khối thi đua; đề nghị các đơn vị chức năng sớm hoàn thiện các hạng mục của các trụ sở làm việc của Văn phòng Quốc hội, sửa chữa những hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đối thoại tại Hội nghị

Liên quan đến những nội dung này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội​ có hiệu lực sẽ hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân, do đó những vấn đề về bố chí kinh phí, chế độ thì sẽ do địa phương quản lý; còn đối với vấn đề về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn cho các Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội để làm tốt công tác tham mưu phục vụ đại biểu Quốc hội là việc cần thiết, sẽ bố trí triển khai sớm. Đối với vấn đề về phân bổ ngân sách, phải được bảo đảm công khai và thực hiện đúng dự toán và theo quy định của pháp luật. Các hạng mục cơ sở vật chất được tích cực hoàn thiệnđể bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội; ngoài ra các vấn đề bảo đảm vệ sinh phòng làm việc, bảo đảm nước uống, bếp ăn tập thể cũng được tiếp thu, quan tâm và từng bước cải thiện. Đồng thời quan tâm giải quyết vấn đề nhà ở, tạo điều kiện cho cán công chức viên chức được tham gia các dự án nhà ở.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thuý Chinh cho biết, sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, nhìn chung, hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm đã thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực; kiểm tra giám sát việc bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên... Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Một số hoạt động theo Chương trình công tác năm 2020 của Công đoàn Văn phòng Quốc hội chưa thực hiện hoặc không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động ở một số đơn vị chưa thực sự được chú trọng, phương pháp chưa phù hợp với thực tiễn, do vậy chưa phát huy hết tác dụng; Một số công đoàn cơ sở chậm nộp Báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2019 và chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thuý Chinh trao đổi

Cũng tại buổi đối thoại, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thuý Chinh đã trả lời, trao đổi về nhóm ý kiến liên quan đến hoạt động công đoàn đề nghị quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ kiêm nhiệm công tác công đoàn và công tác phong trào; có hướng dẫn chi khen thưởng, quà tặng nhân các dịp lễ tết từ nguồn tự chủ; bố trí khu vực luyện tập thể thao cho đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội…Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thuý Chinh tiếp thu và cho biết sẽ tiếp tục triển khai tập huấn thường xuyên theo kế hoạch hàng năm gắn với phong trào hoạt động cụ thể nâng cao chất lượng công tác công đoàn.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thuý Chinh cũng đề nghị đoàn viên Công đoàn Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, ủng hộ duy trì quỹ tình thương của Công đoàn Văn phòng Quốc hội. Về vấn đề này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng khuyến khích công đoàn viên, công chức, người lao động của của Văn phòng Quốc hội tích cực tham gia hoạt động các câu lạc bộ, phòng trao nhằm tăng cường tình đoàn kết, các kĩ năng cần thiết.

Trao đổi tại hội nghị đối thoại, các cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trao đổi của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trong chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng như duy trì hoạt động đối thoại với đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động hàng năm để nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh bảo đảm tốt hơn nữa điều kiện công tác cho cán bộ, công chức, người lao động.

Kết thúc đối thoại, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của các cán bộ, người lao động, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua đối thoại, nhiều vấn đề tồn tại được làm rõ, tìm cách giải quyết khắc phục; đề nghị các đơn vị có trách nhiệm liên quan tiếp thu các ý kiến kiến nghị giải quyết nhanh hơn những vấn đề đặt ra; đồng thời, các cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội chấp hành nghiêm kỷ luật cơ quan, thực hiện tốt văn hóa công sở./.

Hồ Hương- Trọng Quỳnh