ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2023-2028

11/08/2023

Sáng ngày 11/8, Đại hội Đại biểu Công đoàn VPQH lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự tham dự của 204 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1700 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VPQH.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VỤ LỄ TÂN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đồng chí Trịnh Giáng Hương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH

Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công Đoàn cơ quan VPQH khóa X; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong những năm tới để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan VPQH khóa X và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu

Báo cáo thực hiện kế hoạch công tác Nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Văn phòng Quốc hội cho thấy dù diễn ra trong bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Công đoàn VPQH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ IX đề ra và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Công đoàn cấp trên và của VPQH, công tác tổ chức các phong trào và hoạt động công đoàn đều lấy cơ sở, lợi ích của đoàn viên cơ quan làm trung tâm, đã mang lại hiệu quả tốt, thu hút hầu hết sự tham gia của công đoàn cơ sở, bộ phận, của đoàn viên công đoàn. Công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Nhiều hoạt động mới có chiều sâu, có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho từng cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn. Các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội công đoàn các cấp đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần lao động sáng tạo của CBCCVCLĐ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức phát triển, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập quốc tế vẫn là xu hướng chủ đạo nhưng cạnh tranh địa chính trị, chủ nghĩa dân tộc nước lớn, chính sách bảo hộ, các cuộc xung đột cục bộ vẫn diễn ra, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là hệ lụy của đại dịch Covid-19 vẫn là những thách thức rất lớn đối với nước ta. Việt Nam đang tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt những kết quả quan trọng và tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.  Quốc hội khóa XV đang tiếp tục được đổi mới cả về tổ chức và phương thức hoạt động theo Luật Tổ chức Quốc hội mới được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 các cấp Công đoàn VPQH tập trung thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp…

2. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên đoàn kết, phát huy tính tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tích cực, xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên; thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên công đoàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm, hỗ trợ những cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, dân chủ của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

6. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ.

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin về nội dung Đại hội...

Hải Yến - Phạm Thắng