HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI MỞ RỘNG

13/07/2023

Sáng 13/7, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn chủ trì Hội nghị.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm cho thấy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, chương trình công tác đề ra; chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn ở các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc... Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Văn phòng Quốc hội và các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc đã chủ động phối hợp cùng chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo".

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng Quốc hội phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Cử đại diện tham gia Ban soạn thảo Đề án ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội; tham gia Hội đồng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Văn phòng Quốc hội...

Công đoàn Văn phòng Quốc hội cũng đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động cơ quan; phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Quốc hội quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028; tiếp tục đổi mới, đa đạng phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" với nội dung thiết thực và cụ thể.

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ X Công đoàn Văn phòng Quốc hội, tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; tổ chức tốt Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất và Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Sau Đại hội khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch toàn khóa, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế chi tiêu hoạt động Công đoàn Văn phòng Quốc hội...

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn

Đồng thời, Công đoàn Văn phòng Quốc hội  sẽ tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn Văn phòng Quốc hội cũng duy trì việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với đoàn viên công đoàn; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua ”Xây dựng cơ quan, đơn vị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ cức công đoàn vững mạnh. Tích cực tham gia các hoạt động của khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tổ chức các hoạt động xã hội nghĩa tình nhân các dịp lễ lớn của cả nước.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tiến hành các bước giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh hội nghị:

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi về các vấn đề xoay quanh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Công đoàn Văn phòng Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh tại Hội nghị

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Công đoàn Văn phòng Quốc hội

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tiến hành các bước giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Minh Hùng - Nghĩa Đức