CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI VŨ HẢI HÀ DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐỐI NGOẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2028

29/06/2023

Sáng 29/6, tại Nhà Quốc hội, Công đoàn Đối ngoại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà dự Đại hội.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN DÂN NGUYỆN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Toàn cảnh đại hội

Dự Đại hội còn có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Phạm Phú Bình; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa, lãnh đạo và các công đoàn viên Công đoàn Đối ngoại.

Tổng kết công tác của Công đoàn Đối ngoại nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Đối ngoại đã đạt được những thành công, kết quả nổi bật là: Ban chấp hành Công đoàn Đối ngoại hoạt động sáng tạo, nhiệt tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; thực hiện tốt vai trò tham gia, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên; duy trì tốt một số hoạt động nội bộ: tổ chức chúc mừng sinh nhật, động viên khích lệ các cháu thiếu niên, nhi đồng có thành tích học tập giỏi, thăm hỏi, động viên khi bản thân và gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, xem xét, đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất; đề nghị tăng lương trước thời hạn. Công đoàn tham gia tích cực và có kết quả các cuộc vận động, các đợt quyên góp Quỹ của công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Ủy ban Trung ương MTTQVN, các đợt ủng hộ địa phương bị thiên tai lũ lụt...

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến trình bày báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn Đối ngoại nhiệm kỳ 2017-2023

Công đoàn Đối ngoại tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Quốc hội Việt Nam, cuộc thi nét đẹp nữ công đoàn viên qua góc nhìn của các đồng nghiệp, cuộc thi nữ đoàn viên công đoàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa qua (2017-2022), tập thể Công đoàn Đối ngoại đã được tặng 2 Giấy khen của Công đoàn VPQH; 3 cá nhân được tặng đặc cách Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 6 cá nhân được tặng đặc cách Bằng khen của công đoàn viên chức Việt Nam (trong đó có 3 cá nhân được tặng Bằng khen giỏi việc nước, đảm việc nhà): 12 cả nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Đối ngoại sẽ bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng những hình thức hoạt động cụ thể, nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ, công đoàn viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về vị trí và vai trò của công đoàn trong hệ thống chính trị. Đồng thời động viên toàn thể đoàn viên công đoàn tích cực thi đua lao động giỏi, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nữa các hoạt động chính trị của Thường trực Ủy ban Đối ngoại và các cơ quan của Quốc hội. Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2022-2025. 

Cùng với đó, Công đoàn Đối ngoại sẽ phát huy truyền thống hoạt động của công đoàn Đối ngoại, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tích cực cải tiến, đổi mới công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Vụ Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội. Xây dựng Công đoàn Đối ngoại: đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; công đoàn viên là các cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa biểu dương Công đoàn Đối ngoại trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Chi bộ Đối ngoại và sự phối hợp của Lãnh đạo Vụ Đối ngoại; đoàn viên công đoàn đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, của Vụ Đối ngoại.

Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa phát biểu

Để thực hiện thắng lợi các phương hướng, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội đề nghị, là: Phối hợp với Lãnh đạo Vụ Đối ngoại để thực hiện tốt công tác chuyên môn Ủy ban và của Vụ đối ngoại, cụ thể là tham mưu, phục vụ có chất lượng, toàn diện hơn hoạt động của Ủy ban Đối ngoại trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và triển khai các hoạt động đối ngoại theo chương trình, kế hoạch hằng năm được lãnh đạo Quốc hội phê duyệt.

Đồng thời, phải đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Quốc hội gắn với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân để phát huy tối đa, hiệu quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong triển khai công tác đối ngoại. Coi trọng quan hệ với các nước láng giềng có chung đường biên giới, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước bạn bè truyền thống.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt và các phong trào: “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; xây dựng cơ quan, đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”; và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... 

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt

Trong khuôn khổ Đại hội, Công đoàn Đối ngoại đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh đại hội:

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến trình bày báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn Đối ngoại nhiệm kỳ 2017-2023

Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Phạm Hoàng Hải phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội

Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa biểu dương Công đoàn Đối ngoại nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra

Trong khuôn khổ Đại hội, Công đoàn Đối ngoại đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí.

Minh Hùng - Nghĩa Đức