CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG

22/12/2022 19:16

Chiều 22/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông.

Báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa cho biết, trong năm 2022, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, đoàn viên nghiêm túc thực hiện các quy định của cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Động viên đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của công đoàn và cơ quan phát động; tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. 

Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023

Đồng thời, triển khai kịp thời chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, hướng các hoạt động về cơ sở, hướng dẫn, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi phát triển phong trào ở cơ sở, chăm lo đời sống cho đoàn viên. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức định kỳ đối thoại, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong năm. 

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh trình bày kết quả bình xét thi đua, khen thưởng Công đoàn năm 2022

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Công đoàn Văn phòng Quốc hội xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua do Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội phát động.

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự tán thành cao với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu cũng chỉ rõ, năm vừa qua công tác thu, chi tài chính đã được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật, tập trung chủ yếu vào tổ chức các hoạt động phong trào, hỗ trợ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thăm hỏi đoàn viên. Ngoài ra, các công đoàn bộ phận cũng mong muốn công đoàn cơ quan hiểu rõ được những đặc thù của từng công đoàn để có sự ủng hộ, đáp ứng được mục tiêu, nguyện vọng được mong chờ trong năm 2023.

Đối với báo cáo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng Công đoàn năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh cho biết, có 1 đơn vị xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu nhân dân; 6 công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và không có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ. 

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Vũ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý tại Hội nghị; khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết. Chủ tịch Công đoàn nêu rõ, năm 2023 có nhiều hoạt động, do đó cần tiếp tục bám sát các phương hướng, nhiệm vụ một cách rõ ràng, tập trung cao độ để đạt được hiệu quả cao nhất.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)