HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

16/08/2022 17:17

Chiều 16/8, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Nguyễn Văn Đông; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh; cùng lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh cho biết, về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, với chủ đề hoạt động năm 2022 là “Nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ, tổ chức các hoạt động nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam”; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Kế hoạch công tác năm 2022, Công đoàn Văn phòng Quốc hội và các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc đã chủ động phối hợp cùng chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị tới cán bộ, thanh công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn…

Về công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh cho biết, công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo VPQH thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Cử đại diện tham gia Hội đồng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Văn phòng Quốc hội... Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng quy chế, quy định của cơ quan, các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như công tác cán bộ, quy trình thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, nâng lương trước thời hạn....

Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh cho biết, 6 tháng đầu năm, Công đoàn cơ quan đã báo cáo chủ trương với Thường trực Đảng ủy, Công đoàn Viên chức Việt Nam và triển khai Kế hoạch số 65/CĐVPQH9 của Công đoàn Văn phòng Quốc hội về việc kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn VPQH khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn cơ quan đã cho ý kiến kiện toàn Ban Chấp hành một số công đoàn trực thuộc. Cử cán bộ công đoàn tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức; phối hợp với các đơn vị trong khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính Công đoàn và hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Công đoàn Văn phòng Quốc hội và các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, làm tốt việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới.

Về công tác thi đua, khen thưởng Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh cho biết, căn cứ phát động thi đua của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Kế hoạch số 163/KH-VPQH ngày 22/01/2022 của Văn phòng Quốc hội về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022, Kế hoạch số 14/KH-CĐVC ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức phong trào thi đua với chủ đề: Nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” và tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh cho rằng, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm đã thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; tổ chức tốt việc phát động và đăng ký thi đua, quan tâm kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp, hoạt động nữ công, chăm sóc thiếu niên nhi đồng; tham gia tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh chỉ ra rằng, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể: Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự phát huy hiệu quả, do vậy chưa vận động được đông đảo đoàn viên tham gia các cuộc thi, có đơn vị không có đoàn viên tham gia thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp nữ đoàn viên công đoàn VPQH trong phòng, chống dịch Covid-19” và thi tìm hiểu “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”; Việc xây dựng cơ quan không khói thuốc chưa được thực hiện nghiêm, vẫn có nhiều trường hợp hút thuốc không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh nêu rõ, tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, tăng cường hoạt động xã hội. Động viên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở, Quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên học tập nâng cao trình độ; tham gia, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội…

Duy trì việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng với đoàn viên công đoàn; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, đoàn viên công đoàn; tham gia hiệu quả hoạt động của Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan.

Triển khai Kế hoạch số 120/KH-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X Công đoàn Văn phòng Quốc hội và Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028; công tác kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2018-2023; thành lập mới, đổi tên một số công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của VPQH…

Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Nguyễn Văn Đông đã trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí và tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Nguyễn Văn Đông đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Đặng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Pháp luật đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, năm 2021; trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 2 tập thể, 12 cá nhân thuộc Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021; trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Quốc hội cho cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp nữ công đoàn viên Văn phòng Quốc hội trong phòng, chống dịch Covid – 19”, với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 3 giải chuyên đề.

Ngay sau đó, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đã tặng hoa và chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh cũng mong Công đoàn Văn phòng Quốc hội luôn hướng tới cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn, giúp các đồng chí yên tâm gắn bó công việc, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, tân Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Quốc hội. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao, phải làm sao “niềm vui của mọi người là niềm vui của mình, trăn trở của mọi người cũng là trăn trở của mình”. Tân Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội mong muốn Công đoàn Văn phòng Quốc hội tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, hoạt động tích cực, nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của Công đoàn Văn phòng Quốc hội, tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh cũng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh cho rằng, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm đã thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; tổ chức tốt việc phát động và đăng ký thi đua, quan tâm kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp, hoạt động nữ công, chăm sóc thiếu niên nhi đồng...

Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Nguyễn Văn Đông đã trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Đặng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Pháp luật; trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân thuộc Công đoàn Văn phòng Quốc hội; trao tặng Bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đã tặng hoa và chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội. 

Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh cũng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Tân Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn mong muốn Công đoàn Văn phòng Quốc hội tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, hoạt động tích cực, nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của Công đoàn Văn phòng Quốc hội, tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn./.

Ánh Nguyệt – Nghĩa Đức