VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022: ''ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

31/12/2021

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra chiều nay, 31/12, Văn phòng Quốc hội đã công bố các quyết định tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: Lâm Hiển

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 cá nhân: ông Nguyễn Đức Toàn, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Văn phòng Quốc hội; các Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là ông Phạm Thái Hà và Hoàng Xuân Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Lâm Hiển

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc gồm: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội và Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về hành chính - nhà nước, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Hành chính - Văn phòng Quốc hội và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc - Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội cho Báo Đại biểu Nhân dân - Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội cho 4 tập thể: Báo Đại biểu Nhân dân; Cục Quản trị; Vụ Xã hội; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Nguyễn Đức Thụ trao Giấy khen cho một Đảng bộ và 5 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2021”; trao Giấy khen cho 118 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Nguyễn Đức Thụ trao Giấy khen cho một Đảng bộ và 5 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh: Lâm Hiển

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Nguyễn Đức Thụ trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Đức Đông trao tặng Giải thưởng Gương mặt của năm 2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho đoàn viên công đoàn Phạm Thị Thúy (Báo Đại biểu Nhân dân).

Công đoàn viên Phạm Thị Thúy, Báo Đại biểu Nhân dân nhận Giải thưởng Gương mặt của năm 2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam - Ảnh: Lâm Hiển

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2021 và căn cứ phương hướng, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ tư Văn phòng Quốc hội và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, với các trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, tạo môi trường, điều kiện, động lực và phương thức đánh giá để khuyến khích thi đua giữa tập thể với tập thể, cá nhân với cá nhân trong Văn phòng Quốc hội; đặc biệt, đẩy mạnh thi đua trong sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy trình, thủ tục nhằm chuẩn hóa, quy trình hoá, cụ thể hóa, chuyên nghiệp mọi hoạt động của Văn phòng Quốc hội. Các khối thi đua, các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chủ động xây dựng tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, gắn với công tác tham mưu, phục vụ, đảm bảo của Văn phòng Quốc hội. Trong đó, nội dung, tiêu chí thi đua phải cụ thể, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và giám sát; đồng thời, có các giải pháp để huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, đề xuất ý tưởng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất nhiệm vụ được giao.

Ba là, đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến để khen thưởng; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên khen thưởng kịp thời, khen thưởng phù hợp với thành tích, kết quả đạt được.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để học tập, nêu gương và lan tỏa trong cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Năm là, tăng cường năng lực tham mưu của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, cơ quan Thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, tiếp tục nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng xét sáng kiến, đề tài khoa học, bảo đảm lựa chọn được sáng kiến, đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao trong Văn phòng Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức đoàn thể khác trong Văn phòng Quốc hội tích cực vận động hội viên, đoàn viên đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua do Văn phòng Quốc hội phát động.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kêu gọi các khối thi đua, các vụ, cục, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng Quốc hội quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao của Văn phòng Quốc hội trong năm 2022, góp phần quan trọng vào thành công của các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Lãnh đạo Quốc hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị ngay sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 về công tác Đảng, chính quyền và công đoàn của Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Thay mặt tập thể Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện thuận lợi của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ của các cơ quan hữu quan để Văn phòng Quốc hội luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, khách quý và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)