Văn phòng Quốc hội

Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội