KHỐI THI ĐUA SỐ V, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2022

Chiều ngày 09/12, tại Nhà Quốc hội, Khối thi đua số V, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội gồm 5 đơn vị: Cục Quản trị I, Cục Quản trị II, Cục Quản trị III, Vụ Lễ Tân và Hợp tác quốc tế và Vụ Thư ký tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.