CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TẠI PHÚ THỌ

18/11/2023

Sáng 18/11, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Khu 1, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, Phú Thọ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

CHỦ NHIỆM UỶ BAN XÃ HỘI NGUYỄN THUÝ ANH DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH NGHỊ VIỆN PHÁP NGỮ

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh dự Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của Nhân dân trong cộng đồng; Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững và biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh phát biểu

Qua nghe báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Yên Lập và Khu 1, xã Mỹ Lung nói riêng đã đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào thành công chung của tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội nhằm xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Một số hình ảnh của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tại Ngày hội :

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh tặng quà, động viên địa phương

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh tặng quà gia đình chính sách

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh tặng quà các cháu học sinh địa phương

Như Thảo