QUỐC HỘI GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ TRƯỚC QUỐC HỘI – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

04/10/2023

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo “Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật của Chính phủ và trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước Quốc hội – Lý luận và thực tiễn”. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường và TS.Nguyễn Thị Mai Hoa – Uỷ viên Thường trực Ủy ban văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì Hội thảo.

BLOCKCHAIN – ỨNG DỤNG THỰC TIỄN VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có các đại diện cơ quan liên quan cùng các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ: Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức nhà nước và công vụ, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,...

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS.Nguyễn Thị Mai Hoa – Uỷ viên Thường trực Ủy ban văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ nhiệm đề tài cho biết: Hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng được quan tâm và Quốc hội cũng đã có đổi mới nhiều hơn, so với trước đây. Tuy nhiên có những nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu và đổi mới đặc biệt trong hoàn cảnh Quốc hội đang tiến hành tổng kết thực tiễn. Bên cạnh đó trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước Quốc hội còn hạn chế, chưa rõ ràng, cần phải khoanh vùng về nội dung, đối tượng đối với việc giám sát việc thi hành pháp luật của Chính phủ và trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước Quốc hội.

TS.Nguyễn Thị Mai Hoa – Uỷ viên Thường trực Ủy ban văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ nhiệm đề tài phát biểu khai mạc Hội thảo

Vì vậy, tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung cho ý kiến về việc góp ý một số điều về những quy định chung; về chính quyền tại Thủ đô; Trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước Quốc hội; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với thi hành pháp luật của Chính phủ; Những yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát quyền lực của Quốc hội đối với việc thi hành pháp luật của Chính phủ…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin chi tiết về nội dung hội thảo...

Ngọc Thúy - Nghĩa Đức