CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU GIA ĐÌNH NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIÊU BIỂU

10/10/2022 18:41

Chiều 10/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã gặp mặt Đoàn đại biểu gia đình người khuyết tật tiêu biểu. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và phát huy khả năng của mình để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH CHỦ TRÌ LÀM VIỆC VỚI GIÁM ĐỐC QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU DIỄN ĐÀN TRẺ EM KHIẾM THỊ

Toàn cảnh cuộc gặp mặt

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan; Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Nguyễn Trọng Đàm; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Trần Thị Dung; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Đỗ Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Trung ương Hội phụ nữ việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cùng đại diện một số ban, ngành hữu quan.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Nguyễn Trọng Đàm cho biết, được thành lập ngày 25/4/1992, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã trải qua 30 năm hoạt động, xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước; sự hưởng ứng, ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân các mạnh thường quân trong và ngoài nước; sự nỗ lực phấn đấu đầy nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, hội viên, Hội đã có những đóng góp tích cực, thiết thực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của đất nước.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Nguyễn Trọng Đàm phát biểu

Với kết quả vận động tăng dần hàng năm, Hội đã vận động được nguồn lực lớn để trợ giúp cho hàng chục triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo trong cả nước cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, nhà ở, đi lại, học hành, học nghề, việc làm, sinh kế... Hội còn tham gia có trách nhiệm vào công tác hoạch định, xây dựng, tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi; chăm lo cải thiện đời sống tinh thần, khuyến khích người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tự tin, tự lực vươn lên, khắc phục khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

Chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng khuyết tật” được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam khởi xướng và phối hợp tổ chức từ năm 2007, định kỳ 5 năm một lần. Tới đây, tham dự Chương trình có 35 cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu đến từ 33 tỉnh, thành phố trong cả nước do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát hiện, lựa chọn. Họ là những cặp vợ chồng đến từ mọi miền Tổ quốc, với những dạng tật khác nhau, hoàn cảnh, công việc, thành phần cũng khác nhau nhưng ở họ cùng có một điểm chung: đó là tinh thần nỗ lực vượt qua những rào cản, khó khăn của cuộc sống để tìm kiếm, xây dựng hạnh phúc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013, Luật Người khuyết tật và phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Hiến pháp quy định “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác.” (Khoản 2 Điều 59). Chính phủ đã ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật… Điều đó đã thể hiện cam kết chính trị và những hành động cụ thể thiết thực của Đảng, Nhà nước ta trong việc trợ giúp người khuyết tật.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại cuộc gặp mặt

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, công tác người khuyết tật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với người khuyết tật được nâng cao hơn, người khuyết tật ngày càng tự tin, hoà nhập thuận lợi hơn vào đời sống xã hội. Các cơ quan nhà nước triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo cuộc sống của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng nhằm đáp ứng tốt hơn quyền lợi chính đáng để người khuyết tật phát huy năng lực, vươn lên hoà nhập, đóng góp cho xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, thông qua các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng với sự trợ giúp của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, gia đình, cộng đồng, xã hội đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và phát huy khả năng của mình để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực của đời sống như lao động, học tập, sản xuất. 35 cặp vợ chồng tham dự Chương trình “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” lần thứ IV chính là những đại diện tiêu biểu của tinh thần vươn lên để sống tự lực, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp tích cực cho xã hội.

Hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực vượt khó để xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình của các bạn, các đại biểu người khuyết tật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội biểu dương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã nỗ lực, tích cực trong việc tổ chức Chương trình “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” lần thứ IV. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền của người khuyết tật. Thông qua Chương trình sẽ cổ vũ, động viên tinh thần tự chủ, tự tin vươn lên để khẳng định giá trị bản thân của người khuyết tật, đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chức năng, gia đình, cộng đồng về vấn đề người khuyết tật, tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị cộng đồng, xã hội, bao gồm cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống ''Tương thân tương ái'' sát cánh cùng Hội, tham gia tích cực, hưởng ứng những lời kêu gọi, những phong trào, hoạt động của Hội nhằm bảo đảm quyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật nói riêng và những người còn khó khăn trong xã hội nói chung.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Đoàn đại biểu gia đình người khuyết tật tiêu biểu tại cuộc gặp mặt

Những gia đình tiêu biểu này là tấm gương về tinh thần nỗ lực vượt qua những rào cản, khó khăn của cuộc sống để tìm kiếm, xây dựng hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Nguyễn Trọng Đàm cho biết, Hội đã vận động được nguồn lực lớn để trợ giúp cho hàng chục triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo trong cả nước

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu gia đình người khuyết tật tiêu biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu gia đình người khuyết tật tiêu biểu và các đại biểu.

Hồ Hương - Phạm Thắng