CHỦ NHIỆM UỶ BAN XÃ HỘI NGUYỄN THUÝ ANH DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH NGHỊ VIỆN PHÁP NGỮ

15/11/2023

Tối ngày 15/11, tại Trụ sở Các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch APF Nguyễn Thúy Anh đã tham dự Hội nghị Ban Chấp hành APF theo hình thức trực tuyến.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH NGHỊ VIỆN PHÁP NGỮ (APF)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH NGHỊ VIỆN PHÁP NGỮ

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh

Nghị sĩ Canada, Chủ tịch APF Francis Drouin và Tổng Thư ký Nghị viện của APF, Damien Cesselin chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có khoảng 30 đại biểu là các nghị sĩ thành viên Ban Chấp hành APF, đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và một số tổ chức quốc tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Tổng Thư ký Nghị viện của APF về hoạt động của tổ chức, các chương trình hợp tác đa phương liên nghị viện. Các đại biểu cũng nghe Chủ tịch các Ủy ban Thường trực APF gồm: Chính trị; Công tác Nghị viện; Hợp tác và phát triển; Giáo dục, truyền thông, văn hóa; các Mạng lưới Nữ nghị sĩ, Nghị sĩ trẻ; Vùng châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi trình bày báo cáo hoạt động của các Ủy ban; thông qua các Thỏa thuận hợp tác giữa APF với các đối tác, các hình thức khen thưởng vì sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Các thành viên Ban Chấp hành cũng đánh giá về vai trò của APF trước tình hình chính trị trên thế giới và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các công ước quốc tế về quyền con người, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết trong môi trường hòa bình, mang tính xây dựng; góp phần mang lại sự ổn định, hòa bình chung.

Cũng tại Hội nghị lần này, các thành viên Ban Chấp hành APF đã đánh giá, cho ý kiến về Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 44 tại Yaounde, thủ đô Cameroon. Ngoài ra, Ban Chấp hành APF chuẩn bị các nội dung liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ 2024; Đại hội đồng lần thứ 49 của APF và Nghị viện Thanh niên Pháp ngữ lần thứ 10; đăng ký APF làm quan sát viên tại Liên hợp quốc.

Phân ban Việt Nam trong APF cũng đã có các ý kiến đóng góp đối với các nội dung nghị sự của Hội nghị Ban Chấp hành APF.

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh tham dự Hội nghị Ban Chấp hành APF

APF là cơ quan nghị viện tham vấn của Cộng đồng Pháp ngữ, gồm 90 Phân ban thành viên là nghị viện các nước Cộng đồng Pháp ngữ và một số tổ chức liên nghị viện khác; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy nền dân chủ, nhà nước pháp quyền, quyền con người, quảng bá sự đa dạng văn hóa và tiếng Pháp./.

Minh Thành