CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH TIẾP TRƯỞNG ĐẠI DIỆN QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM

17/10/2023

Chiều 17/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội – 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp Trưởng Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam Matthew David Jackson.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH GẶP MẶT TRẺ EM HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp Trưởng Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam Matthew David Jackson

Chúc mừng ông Mathew David Jackson nhận nhiệm vụ mới trên cương vị Trưởng Đại diện thứ 10 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những đóng góp, hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam qua 6 chu kỳ dự án, từ những năm 1990 trở lại đây. Hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc rất quý báu trong thời gian trước và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi chính sách dân số, từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng Trưởng Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, trong những lĩnh vực mà Ủy ban Xã hội chịu trách nhiệm thì Quỹ Dân số Liên hợp quốc có rất nhiều kinh nghiệm và có thể hỗ trợ về kỹ thuật đặc biệt khi mà dân số Việt Nam đạt 100 triệu dân mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực Dân số, Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm giải quyết, còn có khoảng cách trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục (SRHR), đặc biệt là đối với nhóm dân tộc thiểu số, lao động nhập cư, người khuyết tật, nạn nhân của bạo lực và thanh niên; bên cạnh đó tình trạng già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh. Song song với nỗ lực của quốc gia, Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong tiếp tục nhận được hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc để công tác dân số, chính sách dân số của Việt Nam được đúng hướng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Khẳng định quan hệ hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Việt Nam là mối quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam nhất trí với những đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, đồng thời nhấn mạnh đây cũng là một trong những vấn đề Quỹ Dân số Liên hợp quốc quan tâm ưu tiên. Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ, tích cực, hiệu quả trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là trong lĩnh vực dân số.

Một số hình ảnh tại cuộc tiếp:

Quang cảnh cuộc tiếp

Các đại biểu tại cuộc tiếp

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh mong tiếp tục nhận được hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc để công tác dân số, chính sách dân số của Việt Nam được đúng hướng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ, tích cực, hiệu quả trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là trong lĩnh vực dân số.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng Trưởng Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam Matthew David Jackson trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu./.

Hồ Hương - Minh Thành