CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH TIẾP ĐẠI DIỆN KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

26/05/2023

Trưa 26/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pháp, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) Nguyễn Thúy Anh tiếp Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Edgar Doerig.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CUBA

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ 

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chúc mừng ông Edgar Doerig được bổ nhiệm làm Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới của OIF; bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại diện khu vực Edgar Doerig sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam cũng như các nước Pháp ngữ trong khu vực và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ trong thời gian qua, Cộng đồng Pháp ngữ đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hòa bình, an ninh, đa dạng văn hóa,  giáo dục, quảng bá tiếng Pháp, phát triển bền vững và bình đẳng giới…. Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đánh giá cao việc OIF đã đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên thông qua triển khai Chiến lược kinh tế Pháp ngữ, đặc biệt là việc triển khai các Đoàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Pháp ngữ. Cộng đồng Pháp ngữ cũng chú trọng công tác bình đẳng giới và thanh niên, tạo việc làm cho các đối tượng này.  Qua đó tin tưởng các hoạt động này sẽ góp phần đưa Cộng đồng Pháp ngữ hướng tới một cộng đồng hòa bình, phát triển, bình đẳng và thịnh vượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, Việt Nam luôn coi trọng các hoạt động hợp tác với OIF, đồng thời tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm các hoạt động của OIF. Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ thông qua hoạt động của Phân ban Việt Nam trong APF. Đại diện Việt Nam đã nhiều năm giữ vị trí Phó Chủ tịch APF và hiện nay đang đảm nhận trách nhiệm Thành viên Ban Chấp hành - Phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương APF.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong muốn tăng cường và củng cố sự hiện diện của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ; OIF và Văn phòng khu vực tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối cho sự hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các đối tác Pháp ngữ trong việc phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa...

Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ 

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được nhận trọng trách đại diện cho OIF tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một khu vực đang phát triển hết sức năng động, Đại diện khu vực Edgar Doerig gửi lời cảm ơn đến Quốc hội, các bộ, ngành Việt Nam, trong đó có Ủy ban Xã hội, Phân ban Việt Nam trong APF đã và đang tích cực hợp tác với OIF. Đồng thời ghi nhận những ưu tiên của phía Việt Nam và chia sẻ những hướng ưu tiên và chương trình hoạt động của Văn phòng khu vực trong thời gian tới.

Nhất trí với đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Đại diện khu vực Edgar Doerig khẳng định sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Xã hội, Phân ban Việt Nam trong APF và các bộ, ngành, cơ quan khác của Việt Nam để triển khai các ưu tiên hợp tác của phía Việt Nam về tăng cường giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, thúc đẩy hợp tác văn hóa cũng như về hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư với các đối tác Pháp ngữ.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ 

Toàn cảnh cuộc tiếp

Các đại biểu tại cuộc tiếp

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chúc mừng ông Edgar Doerig được bổ nhiệm làm Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới của OIF

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, Việt Nam luôn coi trọng các hoạt động hợp tác với OIF, đồng thời tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm các hoạt động của OIF. 

Đại diện khu vực Edgar Doerig gửi lời cảm ơn đến Quốc hội, các bộ, ngành Việt Nam, trong đó có Ủy ban Xã hội, Phân ban Việt Nam trong APF đã và đang tích cực hợp tác với OIF

Đại diện khu vực Edgar Doerig khẳng định sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Xã hội, Phân ban Việt Nam trong APF và các bộ, ngành, cơ quan khác của Việt Nam để triển khai các ưu tiên hợp tác của phía Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại cuộc tiếp./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức