CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH CHỦ TRÌ LÀM VIỆC VỚI GIÁM ĐỐC QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

04/10/2022

Chiều 04/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã có cuộc làm việc với Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương Bjorn Andersson. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì buổi làm việc.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH HỘI ĐÀM VỚI ĐOÀN ỦY BAN THƯỜNG TRỰC THƯỢNG VIỆN VỀ Y TẾ CỦA THÁI LAN

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội Phạm Trọng Nghĩa; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà.

Đánh giá cao sự hợp tác cũng như hỗ trợ của các cơ quan Liên hợp quốc đối với Việt Nam nói chung và với Ủy ban Xã hội của Quốc hội nói riêng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đặc biệt cảm ơn Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã hợp tác và hỗ trợ Ủy ban Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Việt Nam triển khai các hoạt động liên quan đến dân số - phát triển, bình đẳng giới, gia đình, thanh niên, phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới thông qua các chu kỳ dự án từ những năm 1990 trở lại đây; hỗ trợ Việt Nam tham gia các đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm về hoạch định chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình, về dân số tại Úc và Hàn Quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh khẳng định sự hỗ trợ này rất là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi chính sách dân số, từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Thông tin về một số kết quả mà Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Việt Nam đã nỗ lực duy trì và tiếp tục đạt được một số tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, với nhiều kết quả nổi bật như tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, từ mức 9,2% năm 2016 xuống còn 4,8% năm 2020. Chỉ số bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu cao hơn mức chung toàn cầu. Năm 2021, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,01% dân số. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 30,26%, cao hơn mức trung bình toàn cầu (23,4%) và của châu Á (18,6%).

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại cuộc làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cũng nêu rõ, trong nhiều báo cáo chính thức, Việt Nam cũng đã thẳng thắn thừa nhận còn có khoảng cách trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục (SRHR), đặc biệt là đối với nhóm dân tộc thiểu số, lao động nhập cư, người khuyết tật, nạn nhân của bạo lực và thanh niên; bên cạnh đó tình trạng già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh. Song song với nỗ lực của quốc gia, Quốc hội Việt Nam mong tiếp tục nhận được hỗ trợ của UNFPA để công tác dân số, chính sách dân số của Việt Nam được đúng hướng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ghi nhận kiến nghị của UNFPA liên quan đến việc phê duyệt các dự án viện trợ không hoàn lại để đề xuất Chính phủ nghiên cứu sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho phù hợp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, gần đây Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tham gia một số dự án như “Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động thẩm tra và giám sát chính sách, pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới”; dự án “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các Mục tiêu Phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021”.

Chia sẻ tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ cho biết, thanh niên Việt Nam chiếm gần ¼ dân số cả nước, khoảng 36% lực lượng lao động, do đó đây là lực lượng quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi Luật Thanh niên, theo đó quy định rõ về trách nhiệm của thanh niên cũng như quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời xây dựng nhiều chiến lược phát triển thanh niên gắn với lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương Bjorn Andersson

Phát biểu tại cuộc làm việc, Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương Bjorn Andersson đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự hợp tác chặt chẽ c ủa Việt Nam với UNFPA trong thời gian qua. Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng chia sẻ các lĩnh vực trọng tâm trong Kế hoạch Chiến lược của UNFPA giai đoạn 2022-2025 như: Vấn đề thanh, thiếu niên; vấn đề già hóa dân số, sức khỏe tình dục và sinh sản, đặc biệt ở nhóm người dễ bị tổn thương và dân tộc thiểu số; bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ…

Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương Bjorn Andersson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề về già hóa dân số, tăng cường sức khỏe sinh sản, đặc biệt là ở phụ nữ và trẻ em Việt Nam trong thời gian tới và khẳng định UNFPA sẽ tiếp tục hợp tác, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác trong các lĩnh vực trọng tâm này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh

 Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chào đón Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương Bjorn Andersson

Toàn cảnh cuộc làm việc

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cảm ơn Quỹ dân số Liên hợp quốc đã hợp tác, hỗ trợ Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục triển khai các hoạt động liên quan đến dân số - phát triển, bình đẳng giới, gia đình, thanh niên, phòng, chống bạo lực gia đình 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ cho biết thanh niên Việt Nam chiếm gần ¼ dân số cả nước, khoảng 36% lực lượng lao động, do đó đây là lực lượng quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương Bjorn Andersson đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội cũng như sự hợp tác chặt chẽ của Việt Nam với UNFPA trong thời gian qua

Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc cho biết sẽ tiếp tục hợp tác, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác trong các lĩnh vực trọng tâm này.

 Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương Bjorn Andersson trao quà lưu niệm

 Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các đại biểu.

Hồ Hương - Nghĩa Đức