VIỆT NAM ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN MINH NGHỊ VIỆN PHÁP NGỮ

11/07/2019

Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, bà Nguyễn Thuý Anh đã được bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ nhiệm kỳ 2019 – 2021.

CHỦ TỊCH NHÓM NGHỊ SỸ HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH VÙNG TOULOUSE MÉTROPOLE

21/02/2019

Chiều ngày 21/02 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Pháp, đã tiếp Ngài Jean Claude Dardelet – Phó Chủ tịch Vùng Toulouse Métropole (Cộng hòa Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin đã đưa: