VIỆT NAM LUÔN ĐẶT NGƯỜI DÂN LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI QUYẾT SÁCH CHỐNG DỊCH

26/10/2021 17:12

Chiều 26/10, trong khuôn khổ Hội thảo trực tuyến về ''Tăng cường vai trò của nghị sĩ các nước thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong tiến trình thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về quyền con người'', Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia ý kiến về ảnh hưởng của các biện pháp kiểm soát đại dịch của các Chính phủ tới quyền con người.

ĐOÀN ĐBQH VIỆT NAM THAM DỰ HỘI THẢO VỀ ''TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NGHỊ SĨ TRONG THÚC ĐẨY QUYỀN CON NGƯỜI''

25/10/2021 16:10

Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo trực tuyến về "Tăng cường vai trò của nghị sĩ các nước thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong tiến trình thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về quyền con người".

VIỆT NAM ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN MINH NGHỊ VIỆN PHÁP NGỮ

11/07/2019 10:16

Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, bà Nguyễn Thuý Anh đã được bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ nhiệm kỳ 2019 – 2021.

CHỦ TỊCH NHÓM NGHỊ SỸ HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH VÙNG TOULOUSE MÉTROPOLE

21/02/2019 18:45

Chiều ngày 21/02 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Pháp, đã tiếp Ngài Jean Claude Dardelet – Phó Chủ tịch Vùng Toulouse Métropole (Cộng hòa Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin đã đưa: