HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

02/10/2019 18:51

Sáng ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội đã tổ chức khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 15.

CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI, DỰ TOÁN NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ LĐ,TB&XH

CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI, DỰ TOÁN NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ LĐ,TB&XH

02/10/2019 18:46

Chiều 02/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 15, Ủy ban về các vấn đề Xã hội cho ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và giai đoạn 2020-2022 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ LĐ, TB&XH. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

02/10/2019 14:07

Ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 15. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 12

UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 12

27/04/2019 10:12

Ngày 24 - 26/4, tại TP Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 12.

UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: NỖ LỰC

UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: NỖ LỰC "BAO PHỦ" CÁC LĨNH VỰC CHÍNH YẾU

02/02/2019 13:34

Trong năm 2018, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 đã đề ra. Thường trực Ủy ban và toàn thể thành viên Ủy ban tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, phát huy vai trò của từng thành viên Ủy ban, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương trong hoạt động giám sát, khảo sát, cung cấp thông tin thực tiễn, khách quan góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chuyên môn.

ĐIỀU CHỈNH LUẬT ĐỂ ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH THAM GIA CPTPP

ĐIỀU CHỈNH LUẬT ĐỂ ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH THAM GIA CPTPP

10/10/2018 15:49

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội tại Đà Nẵng, sáng 10/10, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các cam kết liên quan đến lĩnh vực lao động, công đoàn và y tế trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

09/10/2018 11:46

Sáng 09/10 tại Tp. Đà Nẵng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11 với nhiều nội dung quan trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

08/08/2018 07:31

Để chuẩn bị thẩm tra báo cáo của Chính phủ, sáng 08/08 Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ mười nghe Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017. Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Lê Thị Nguyệt chủ trì phiên họp

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 9 ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 9 ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

09/06/2018 15:37

Ngày 09/6, tại Bắc Giang, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quóc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 9. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8 ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8 ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

23/04/2018 13:48

Sáng ngày 23/4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 8. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: