HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 CỦA ỦY BAN XÃ HỘI

06/12/2021

Sáng 06/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 5 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn; đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng một số Bộ, ngành hữu quan…

Tại Phiên họp này, Ủy ban tiến hành thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19.

Thảo luận tại Phiên họp, Thường trực Ủy ban và các đại biểu cho rằng, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống văn bản cũng như tránh trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết để thực thi Chiến lược do Chính phủ ban hành, đề nghị Chính phủ chỉ đưa vào Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được quy định trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ủy ban Xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc, khách quan, xây dựng, cụ thể từng mục, từng nội dung, từng chính sách, để đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách thực tiễn công tác chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thẩm tra Tờ trình, Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 để Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 

Tham gia thảo luận, các đại biểu cho rằng, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống văn bản cũng như tránh trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết để thực thi Chiến lược do Chính phủ ban hành, đề nghị Chính phủ chỉ đưa vào Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được quy định trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban thấy rằng, dự thảo Nghị quyết cần đảm bảo tính toàn diện, bao quát các ngành, lĩnh vực tham gia trong công tác phòng, chống dịch, chủ yếu điều chỉnh trong lĩnh vực y tế. .

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thảo luận tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh đề nghị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động, đặc biệt về vấn đề tài chính, ngân sách; bổ sung các số liệu cụ thể, chính xác, có sức thuyết phục; bổ sung báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra… để đảm bảo chất lượng tốt nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tới./.

Minh Hùng