ỦY BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

17/11/2021

Sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 bằng hình thức trực tuyến. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

 

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tham dự Phiên họp có: đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; đại diện một số Bộ, ngành hữu quan.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh cho biết, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm thì định kỳ 3 năm Chính phủ báo cáo tình hình quản lý, chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, Ủy ban tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 để thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 và đề xuất mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong muốn các đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban tiếp tục phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao để Báo cáo thẩm tra của Ủy ban đạt chất lượng tốt nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu khai mạc

Tại Phiên họp, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, các đại biểu tập trung thảo luận về việc phát triển đối tượng tham gia; công tác tổ chức thu, chi trả chế độ; hoạt động đầu tư quỹ; tổ chức bộ máy và biên chế; cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật…

Theo đó, chỉ tiêu phát triển đối tượng giai đoạn 2022-2024 được dự báo theo kịch bản đại dịch COVID-19 sẽ cơ bản được kiểm soát vào cuối năm 2021, cùng với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang được Chính phủ xây dựng với các giải pháp tổng thể, trong đó có giải pháp khôi phục thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động; căn cứ chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW, dự kiến: Phấn đấu đến năm 2024 số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 42,7%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 33,4%; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1%.

Để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về bảo hiểm xã hội và có ý thức chủ động tham gia bảo hiểm xã hội. Đổi mới cách thức tuyên truyền, đảm bảo toàn diện cả về nội dung, hình thức và phương pháp, tập trung trực tiếp vào các nhóm đối tượng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai đưa ra ý kiến

Đồng thời, ngành bảo hiểm cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện giao dịch điện tử, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tập trung cho các nền tảng giải pháp kỹ thuật mới phục vụ chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, duy trì, thay thế, nâng cấp, mở rộng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hiện có để vận hành liên tục và ổn định, chuẩn hóa theo công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng cần thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại nguồn nhân lực ngành bảo hiểm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giám định chi trả bảo hiểm y tế; tăng cường hiệu quả đầu tư quỹ theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức