PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 19 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

19/01/2021

Chiều 18/01, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19. Tại đây, các đại biểu đã cho ý kiến báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo đã được Ủy ban chuẩn bị đảm bảo cơ sở khoa học, tôn trọng quy trình sửa đổi luật, cũng như nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội.

 

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết: Đây là phiên họp quan trọng, bên cạnh dự kiến các chương trình xây dựng pháp luật trong thời gian tới, còn nhằm tổng kết, đánh giá rất nhiều hoạt động, kết quả nổi bật của ủy ban thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh mong muốn các đại biểu có thêm những ý kiến đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát các vấn đề xã hội trong thời gian tới... Đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, tập trung, đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của ủy ban, để phản ánh được đầy đủ, sâu sắc tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hiệu quả, sáng tạo trong cả nhiệm kỳ nhiều biến động vừa qua.

Trong buổi họp đầu tiên, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) cho thấy Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến góp ý của ĐBQH tại Kỳ họp thứ 10. Theo đó, bố cục của dự thảo luật giữ như quy định của Luật hiện hành, chỉ bổ sung thêm Chương về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Về Phạm vi điều chỉnh dự kiến chỉnh lý: Luật quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Về trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy tại Điều 12, dự kiến chỉnh lý theo hướng nêu rõ các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cho đầy đủ, giữ nguyên tắc chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy như luật hiện hành và không quy định cụ thể các hoạt động nghiệp vụ để phát hiện tội phạm về ma túy.

Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (Chương IV) chỉnh lý theo hướng: quy định thời hạn quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy là 12 tháng mà không phân biệt độ tuổi; bổ sung quy định làm rõ căn cứ và cơ sở thực hiện các nội dung quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy để tránh quy định một cách tùy nghi và bảo đảm tính khả thi. Về cai nghiện ma túy (Chương V), Thường trực Ủy ban đề xuất chỉnh lý quy định về cai nghiện bắt buộc theo hướng bảo đảm nguyên tắc: chỉ cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy; ưu tiên cai nghiện ma túy tự nguyện và biện pháp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người đã từng cai nghiện ma túy mà tái nghiện .

Cho ý kiến tại phiên họp, các đại biểu nhấn mạnh nhiều đến nội dung quy định về trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy, trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ đối với người nghiện chưa xác định được nơi cư trú, trách nhiệm của gia đình khi tổ chức cai nghiện tại cộng đồng. Về chính sách ưu đãi với các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy; cơ quan, cá nhân tổ chức cai nghiện ma túy theo quy định của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang đề nghị cân nhắc để đảm bảo phù hợp với các Nghị quyết của Trung ương.

Ngoài ra về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan cũng như nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng, các đại biểu cũng thống nhất với báo cáo cho rằng đã được quy định cụ thể trong các luật chuyên ngành và một số văn bản pháp luật liên quan khác. Nếu tiếp tục quy định nội dung này trong Luật Phòng, chống ma túy thì sẽ dễ bị trùng lặp và không đầy đủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh ghi nhấn mạnh, các ý kiến góp ý của các đại biểu đã đề cập đến tính khả thi, tính đồng bộ của dự thảo luật. Do đó, Thường trực Ủy ban sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan để xử lý các vấn đề đại biểu quan tâm. Đồng thời đề nghị các bộ ngành liên quan cần tham gia tích cực hơn với Ủy ban trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Mong muốn các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến, để cùng Ủy ban hoàn thiện dự án luật./.

Diệu Huyền - Như Thảo

Các bài viết khác