UỶ BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

UỶ BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

13/05/2022 19:50

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều 13/5 của Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, các vấn đề về “trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, hoàn thành chương trình tiêm chủng Covid-19 mở rộng, quản lý và đầu tư cho y tế cơ sở như thế nào cho phù hợp…” là những nội dung chính được đưa ra thảo luận và cho ý kiến. Chủ nhiệm uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 CỦA ỦY BAN XÃ HỘI

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 CỦA ỦY BAN XÃ HỘI

06/12/2021 12:51

Sáng 06/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 5 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 ỦY BAN XÃ HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 ỦY BAN XÃ HỘI

06/12/2021 09:24

Sáng 06/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Xã hội theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 CỦA ỦY BAN XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 CỦA ỦY BAN XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

17/11/2021 11:37

Sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 bằng hình thức trực tuyến. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

ỦY BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

17/11/2021 09:56

Sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 bằng hình thức trực tuyến. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ HAI CỦA ỦY BAN XÃ HỘI

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ HAI CỦA ỦY BAN XÃ HỘI

27/09/2021 12:07

Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ hai theo hình thức trực tuyến. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ HAI ỦY BAN XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ HAI ỦY BAN XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

27/09/2021 09:31

Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ hai theo hình thức trực tuyến. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT ỦY BAN XÃ HỘI KHÓA XV

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT ỦY BAN XÃ HỘI KHÓA XV

21/07/2021 21:41

Chiều 21/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban Xã hội khóa XV tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất về thẩm tra đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ 2 NỘI DUNG QUAN TRỌNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ 2 NỘI DUNG QUAN TRỌNG

29/06/2021 14:05

Ngày 29/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 21 với hình thức trực tuyến. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 19 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 19 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

19/01/2021 11:27

Chiều 18/01, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19. Tại đây, các đại biểu đã cho ý kiến báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo đã được Ủy ban chuẩn bị đảm bảo cơ sở khoa học, tôn trọng quy trình sửa đổi luật, cũng như nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: