PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 19 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

19/01/2021

Chiều 18/01, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19. Tại đây, các đại biểu đã cho ý kiến báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo đã được Ủy ban chuẩn bị đảm bảo cơ sở khoa học, tôn trọng quy trình sửa đổi luật, cũng như nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 18 CỦA UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

30/09/2020

Ngày 30/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 18. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh điều hành Phiên họp.

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019

30/09/2020

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 18, chiều ngày 30/9, dưới sự điều hành của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban đã thảo luận về việc quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019.

HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THẢO LUẬN VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019

30/09/2020

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 18, chiều ngày 30/9, dưới sự điều hành của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban đã thảo luận về việc quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019.

UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 18

30/09/2020

Ngày 30/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 18. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh điều hành Phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 18 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

28/09/2020

Ngày 28/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 18. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến dự và chỉ đạo Phiên họp.

HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG, XÃ HỘI

18/09/2020

Sáng 18/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Bùi Sỹ Lợi, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch, dự toán ngan sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NSNN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG, XÃ HỘI

18/09/2020

Sáng 18/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Bùi Sỹ Lợi, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch, dự toán ngan sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

17/09/2020

Sáng 17/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện cả năm, giai đoạn 2016-2020 và dự kiến đề xuất các chỉ tiêu kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, giai đoạn 2021-2026 thuộc lĩnh vực y tế - dân số.

THẢO LUẬN BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI THẾ HỆ THỨ 3 VÀO DỰ THẢO PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

25/11/2019

Chính phủ cần đánh giá toàn diện các tác động trước khi bổ sung chế độ ưu đãi đối với thế hệ thứ 3 bị phơi nhiễm chất độc hóa học của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu trong Phiên họp lần thứ 16 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Các tin đã đưa: