PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

15/08/2023

Chiều 15/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội nhằm rà soát một số nội dung liên quan đến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 25.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CƠ CẤU, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI”

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội.

Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gồm 9 chương và 135 điều (tăng 10 điều so với Luật hiện hành). Dự thảo Luật có một số nội dung còn ý kiến khác nhau, trong đó có việc bổ sung “trợ cấp hưu trí” (Điều 1 dự thảo Luật), mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 3); điều kiện hưởng lương hưu (Điều 71); bảo hiểm xã hội một lần (Điều 77 và Điều 109); cơ sở trích chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (khoản 2 Điều 125)…

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Tại Báo cáo số 1888/BC-UBXH15 ngày 13.8.2023, Ủy ban Xã hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến, bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ và giải trình đầy đủ các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan của Quốc hội tham gia thẩm tra, ý kiến góp ý của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan  thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bộ, ngành có liên quan, doanh nghiệp, người lao động... nhằm hoàn thiện dự án Luật và gửi Ủy ban Xã hội thẩm tra chính thức và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc hội cho ý kiến.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Thường trực Ủy ban đã chủ động tổ chức nghiên cứu tài liệu; chỉ đạo rà soát tổng hợp các tài liệu, báo cáo nghiên cứu về chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; tổ chức Phiên họp toàn thể của Ủy ban nghe đại diện Ban Soạn thảo báo cáo về một số vấn đề lớn của dự án Luật; tổ chức các cuộc làm việc với các bộ, ngành có liên quan về dự án Luật. Đồng thời, Ủy ban Xã hội cũng đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến; tổ chức một số hội nghị, hội thảo lấy ý kiến người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội một lần… Thường trực Ủy ban cũng đã chủ động tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật theo Tờ trình số 361 ngày 31/7/2023 của Chính phủ và ngày 13/8/2023, đã gửi Báo cáo số 1888 tới Ủy ban Thường vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật còn một số vấn đề cơ quan thẩm tra đặt ra và đề nghị Thường trực Ủy ban Xã hội cần tiếp tục nghiên cứu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Ủy ban Xã hội phát huy kinh nghiệm từ hai lần xây dựng Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, bảo đảm dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) khi trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được sự đồng thuận cao, nhất là trong Ủy ban, Thường trực Ủy ban.

Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau mà Thường trực Ủy ban Xã hội xin ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thống nhất với ý kiến và chọn phương án của Thường trực Ủy ban Xã hội; đồng ý với đề xuất của Ủy ban Xã hội tại Báo cáo số 1888 về Hồ sơ của Chính phủ.

Một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Quang cảnh cuộc làm việc

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong báo cáo một số vấn đề về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan phát biểu tại cuộc làm việc

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý tham gia phát biểu ý kiến

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Xã hội phát huy kinh nghiệm, bảo đảm dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) khi trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được sự đồng thuận cao./.

Hồ Hương - Phạm Thắng