THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

10/02/2023

Sáng 10/02, tại Trụ sở Bộ Y tế, Thường trực Ủy ban Xã hội đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về dự kiến Chương trình Xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2023 và công tác phối hợp giữa 02 cơ quan trong thời gian tới. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đồng chủ trì cuộc làm việc.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, trong năm 2022, Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng, qua đó hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung khó và phức tạp, được Lãnh đạo Quốc hội đánh giá rất cao.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, trong năm 2023, Bộ Y tế và Ủy ban Xã hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các mặt công tác, cả về xây dựng pháp luật lẫn giám sát.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Đối với công tác xây dựng pháp luật, 02 cơ quan vẫn cần tiếp tục phối hợp để nghiên cứu xây dựng các dự án Luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực y tế và dân số như các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược, Luật Dân số, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng bệnh, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (sửa đổi), Luật trang thiết bị y tế…

Về công tác giám sát, năm 2023, Quốc hội tổ chức 02 Đoàn giám sát tối cao về: “Việc quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” và “Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, về nông thôn mới và về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Bên cạnh đó, Ủy ban Xã hội cũng thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ về: Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; Tình hình thực hiện quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2022; Kết quả 02 năm (2021 - 2022) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2 năm (2021 - 2022); Việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Nhấn mạnh trong năm 2023 và năm 2024, Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế sẽ có rất nhiều việc phải phối hợp thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, cuộc làm việc này được tổ chức nhằm nhìn nhận, chia sẻ, góp ý thẳng thắn để việc phối hợp công tác giữa 02 cơ quan, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức giám sát để ngày càng đạt được hiệu quả tốt hơn.

Báo cáo tình hình xây dựng và dự kiến tiến độ trình các dự án luật về y tế trong Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ đang tích cực và khẩn trương tiến hành các công tác cần thiết để sớm hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Dự án Luật Dân số, Dự án Luật Phòng bệnh, Dự án Luật Thiết bị y tế, Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Luật an toàn thực phẩm (sửa đổi)…

Trong đó, về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, Luật này quy định về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế; giám định và kiểm soát thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế

Luật sẽ hướng đến mở rộng bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với sự phát triển của nền y học; bảo đảm tính minh bạch, công khai, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong quản lý và điều hành bảo hiểm y tế; trách nhiệm của cơ sở cung ứng dịch vụ y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội trong hoạt động giám định bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đề xuất tạm thời chưa trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vào năm 2023 và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trình khi đủ điều kiện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên báo cáo

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Luật vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Luật Dược 2016, chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định về giải thích thuật ngữ, đăng ký, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thử thuốc trên lâm sàng và quản lý chất lượng thuốc.

Luật được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chính sách tăng cường cung ứng đủ, kịp thời thuốc có chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của người dân; Bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời thuốc đáp ứng yêu cầu an ninh, quốc phòng, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả quản lý xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế...

Đối với dự án Luật Dân số, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, Luật này quy định về quy định về quy mô dân số; cơ cấu dân số; phân bố dân số; nâng cao chất lượng dân số; điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về công tác dân số. Bộ Y tế đã có Tờ trình số 760/TTr-BYT ngày 08/6/2022 trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật dân số. Chính phủ đã thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Luật vào tháng 8/2022, ra Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 giao Bộ Y tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024. Ngày 18/01/2023, Bộ Y tế đã có Công văn số 305/BYT-TCDS gửi Bộ Tư pháp hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội.

Đánh giá kỹ tác động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật

Tham gia thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu chia sẻ với những khó khăn và khối lượng công việc lớn của Bộ, đánh giá cao tinh thần nhiệt tình, chủ động, tích cực của Bộ trong việc phối hợp công tác với Ủy ban Xã hội trong thời gian qua. Qua đó, hai cơ quan đã đạt được một số thành tựu chung đáng ghi nhận, ngay những ngày đầu tiên của năm 2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc.

Các đại biểu đề nghị Bộ Y tế trong triển khai công tác sắp tới cần bám sát nội dung định hướng, nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Cùng với đó, cần ưu tiên đề xuất vào Chương trình các dự án cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Kết luận của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện các nghị quyết về tư pháp, pháp luật…

Các đại biểu tham gia thảo luận

Quan tâm đến việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, các đại biểu đề nghị việc sửa đổi Luật cần đảm bảo thể hiện cụ thể hơn các quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XIII về an sinh xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Các đại biểu cho rằng, cần tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa. Đồng thời, cần ban hành “Gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả” phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và “Gói dịch vụ y tế cơ bản do Nhà nước chi trả” phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cần có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu kết luận

Kết luận nội dung cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu đối với các nội dung cụ thể trong việc xây dựng hoàn thiện pháp luật, tiến hành giám sát cũng như tăng cường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa hai cơ quan. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị Bộ Y tế tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Luật, đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng, tích cực lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đối tượng chịu tác động để đảm bảo các dự án Luật đạt chất lượng cao.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Quang cảnh cuộc làm việc

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho rằng việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tếviệc sửa đổi Luật cần đảm bảo thể hiện cụ thể hơn các quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XIII về an sinh xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan thảo luận một số vấn đề liên quan đến Luật Chuyển đổi giới tính

Các đại biểu mong muốn Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ, tích cực hơn nữa với Ủy ban Xã hội trong công tác xây dựng pháp luật

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc làm việc

Kết luận nội dung cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị Bộ Y tế tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Luật, đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng, tích cực lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đối tượng chịu tác động để đảm bảo các dự án Luật đạt chất lượng cao./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức