PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: THẢO LUẬN, TIẾP THU ĐẦY ĐỦ Ý KIẾN CỦA ĐBQH TẠI KỲ HỌP THỨ 4 VỀ DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

09/12/2022 11:08

Sáng ngày 09/12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội có cuộc làm việc với Bộ Y tế về tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo cuộc làm việc.

ỦY BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THAM VẤN Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI): XEM XÉT KỸ LƯỠNG, CÂN NHẮC THẬN TRỌNG, TOÀN DIỆN

Toàn cảnh buổi làm việc

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc có các thành viên Thường trực Ủy ban Xã hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Trần Văn Thuấn cùng các thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng và nhất trí chưa thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp để có thêm thời gian hoàn thiện, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết thực cả trước mắt và lâu dài của ngành y tế, nhưng vẫn bảo đảm thời gian có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được đánh giá là một dự luật quan trọng, định hướng hoạt động quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân cũng như cơ sở y tế, cán bộ y tế.

Sau Kỳ họp thứ 4, Thường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế đã chủ động họp bàn, thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa và Chính phủ đã có báo cáo số 477 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, qua theo dõi, nhiều đại biểu Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội còn băn khoăn về một số quy định trong dự thảo Luật như: về cơ chế bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường; xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cơ chế tự chủ tài chính của cơ sở khám chữa bệnh công lập, hợp tác công tư…

Tại Kỳ họp vừa qua, các đại biểu Quốc hội còn góp ý: về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ; đề nghị bổ sung, cụ thể hơn một số quy định về phân cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề; kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề; về dinh dưỡng trong khám bệnh chữa bệnh; về phục hồi chức năng (quy định tài Điều 67,68). Đại biểu cũng góp ý cụ thể vào một số điều khoản về: chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh; chính sách ưu đãi đối với cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên ngành y tế; về quy định đối với vùng kinh tế, xã hội khó khăn… và một số góp ý về kết cấu, văn phong, kỹ thuật lập pháp và thời điểm thông qua dự án Luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, tại cuộc làm việc, Thường trực Ủy ban Xã hội báo cáo tình hình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); đề nghị Thường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế thảo luận, thống nhất việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đối với những vấn đề phù hợp mà đại biểu Quốc hội nêu tại kỳ họp vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hai cơ quan đã thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Sau khi nghe Thường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế báo cáo tình hình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao hai cơ quan đã thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Luật để trình, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 18 tới đây.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe Thường trực Ủy ban Xã hội báo cáo các nội dung về Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về các chính sách phòng, chống COVID-19 tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Nghị quyết 30 ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt điều hành, đề xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ nhằm đáp ứng yêu cầu vừa phòng, chống và ngăn chặn kịp thời dịch COVID-19.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót như việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội có lúc, có nơi còn chậm; việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 còn một số khó khăn, vướng mắc; việc thực hiện chính sách, chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch một số nơi chưa kịp thời, thỏa đáng…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Xã hội phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng kết, báo cáo thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian sớm nhất./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo cuộc làm việc.​

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai trình bày dự thảo báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên báo cáo tại cuộc làm việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu tại cuộc làm việc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Trần Văn Thuấn giải trình một số vấn đề các đại biểu quan tâm.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hai cơ quan đã thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 30.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Luật để trình, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 18 tới đây.

Trọng Quỳnh - Phạm Thắng