UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LẤY Ý KIẾN 02 DỰ ÁN LUẬT

29/10/2020

Ngày 29 - 30/10, tại Cần Thơ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

13/10/2020

Sáng 13/10, tại Quảng Ninh, Ủy ban Về các vấn đề Xã hội đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Công đoàn.

SỬA ĐỔI LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

29/09/2020

Chiều ngày 29/9/2020, Phiên họp toàn thể lần thứ 18, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc cho ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong điều hành nội dung thảo luận.

TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG TẠI 15 ĐIỀU TRONG TỔNG SỐ 33 ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

29/09/2020

Sáng ngày 29/9/2020, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 18 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi điều hành phiên họp.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

23/09/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, chiều ngày 23/9, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại Hà Nội. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Bùi Sỹ Lợi chủ trì hội thảo.

HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BỘ LĐ, TB & XH BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2011-2020

03/09/2020

Thực hiện chương trình công tác, sáng 03/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức cuộc họp nghe Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc họp.

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

27/08/2020

Sáng 27/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MỞ RỘNG THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

27/08/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, chiều 27/8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA DỰ ÁN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (SỬA ĐỔI)

28/07/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng 28/7, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra Dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI)

05/06/2020

Sáng ngày 05/6, tại thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Các tin đã đưa: