Ủy ban Xã hội
 • Chủ nhiệm
  • Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pháp.
 • Phó Chủ nhiệm
  • Ông Lâm Văn Đoan Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.
  • Đỗ Thị Lan Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Canada.
  • Ông Nguyễn Hoàng Mai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Algeria.
  • Ông Đặng Thuần Phong Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Chile, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Chi bộ Xã hội.
  • Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mexico.
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Nguyễn Thanh Cầm Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Belarus.
  • Lò Thị Việt Hà Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.
  • Ông Lê Văn Khảm Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ.
  • Trần Thị Thanh Lam Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pakistan.
  • Ông Đinh Ngọc Quý Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New zealand.
 • Các Ủy viên
  • Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương
  • Ông Phạm Trọng Nghĩa Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Slovakia