Ủy ban Xã hội
 • Chủ nhiệm
  • Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hộị; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện cộng đồng Pháp ngữ (APF); Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.
 • Phó Chủ nhiệm
  • Ông Lâm Văn Đoan Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội
  • Đỗ Thị Lan Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Hoàng Mai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội
  • Ông Đặng Thuần Phong Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xri-Lanca, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bêlarút
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Nguyễn Thanh Cầm Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Trưởng Ban Chính sách - luật pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Lò Thị Việt Hà Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội
  • Ông Lê Văn Khảm Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội
  • Trần Thị Thanh Lam Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội
  • Ông Đinh Ngọc Quý Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội