PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

22/08/2023

Chiều 22/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” chủ trì cuộc làm việc với các Bộ, ngành: Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI TIẾP TỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC GIỮA ĐOÀN GIÁM SÁT VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Toàn cảnh cuộc làm việc

Cùng dự về phía Quốc hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Về phía các bộ, ngành có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoc học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính; đại diện Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; đại diện Văn phòng Chính phủ…

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát cho biết, Đoàn giám sát chuyên đề này đã làm việc với 11 bộ ngành và 15 địa phương, xây dựng báo cáo kết quả giám sát bước đầu, đồng thời báo cáo lãnh đạo Quốc hội vào ngày 11/8 và báo cáo UBTVQH vào ngày 17/8 vừa qua. Trên cơ sở ý kiến kết luận tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH và để hoàn thiện báo cáo của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, sáng nay, Đoàn đã làm việc với 3 Bộ chủ quản và 2 Bộ thường trực của Cơ quan Ban Chỉ đạo CTMTQG, chiều nay, Đoàn giám sát làm việc với các Bộ, ngành còn lại (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các Tổ Công tác cho ý kiến, đề xuất, nhận định bổ sung, đánh giá khái quát về việc thực hiện CTMTQG của từng Bộ, ngành liên quan.

Mặc dù Chính phủ và các Bộ ngành trung ương đã có nhiều cố gắng triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận thấy, hơn 2 năm qua, việc triển khai thực các CTMTQG vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, khó khăn, yếu kém. Theo nhận định ban đầu của Đoàn giám sát, CTMTQG xây dựng nông thôn mới chưa có chiều sâu và thiếu bền vững. khả năng nợ tiêu chí, hụt tiêu chí và khả năng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc

Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, mặc dù giảm nghèo nhanh, đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra nhưng không bền vững, bao trùm đa chiều chưa đạt được, đặc biệt vấn đề giảm nghèo và thu nhập sinh kế, nguy cơ tái nghèo cao và hộ cận nghèo cao. Do đó, đề nghị cho ý kiến thêm về thực tế này.

Qua giám sát tại các bộ ngành và địa phương, Đoàn giám sát nhận thấy, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành còn nhiều vướng mắc, mô hình ở địa phương chưa phù hợp, đặc biệt đối với CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các văn bản còn nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu, tháo gỡ chưa triệt để. Phân bổ, lồng ghép vốn cào bằng, nhỏ lẻ, manh mún, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Mặc dù các địa phu0ơng ban hành nhiều cơ chế lồng ghép nhưng không lồng ghép được hoặc cơ chế lồng ghép không hiệu quả, phân cấp, phân quyền không triệt để; cơ chế hỗ trợ không rõ ràng… Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Chính phủ và các bộ ngành tuy có nhiều cố gắng tích cực nhưng việc phát hiện, tháo gỡ vướng mắc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, do công tác quản lý, điều hành các CTMTQG còn nhiều vướng mắc như vậy nên dễ dẫn đến tình trạng lãnh phí, tham nhũng, trục lợi chính sách, sợ sai, né tránh, đùn đẩy…

Trên tinh thần đánh giá khái quát các nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị với trách nhiệm tham gia 3 CTMTQG của từng Bộ, các Bộ giải trình làm rõ ý kiến về các vấn đề đã nêu trong lĩnh vực Bộ phụ trách.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu nghe Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Thị Kim Nhung trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Nội vụ; nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan báo cáo các nội dung của Tổ Công tác làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lò Thị Việt Hà báo cáo các nội dung của Tổ Công tác làm việc với Bộ Y tế.

Đại diện lãnh đạo các Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và Bộ Y tế đã giải trình, làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát nêu về các nội dung liên quan đến trách nhiệm của từng Bộ phụ trách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, qua làm việc, Đoàn giám sát tiếp thu toàn bộ ý kiến của các Bộ, ngành, các ý kiến rất thực tiễn, cầu thị. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Tổ Công tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các Bộ cần đánh giá đúng thực trạng và nhu cầu thực tiễn của CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay, đánh giá tác động của cả 3 CTMTQG này vì “số liệu rất quan trọng, số liệu phản ánh không đúng tình hình thì sẽ không hiệu quả”. Đồng thời đề nghị bổ sung đánh giá đầy đủ các nội dung mà Tổ Công tác nêu ra, nhất là đánh giá những bất cập, vướng mắc phải thật cụ thể, tránh chung chung.

Trên cơ sở cuộc làm việc này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các Tổ Công tác, các bộ ngành hoàn thiện báo cáo, gửi báo cáo tổng hợp cho Tổ giúp việc của Đoàn giám sát, hệ thống số liệu đầy đủ để giúp cho các thành viên Đoàn giám sát có những nhận định, đánh giá sát thực tế; phải có phụ lục danh mục, trong đó có danh mục riêng về mô hình hay, cách làm tốt của các CTMTQG… Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổ giúp việc ban hành Kế hoạch thời gian để gửi Đoàn giám sát. Dự kiến, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Chính phủ vào ngày 8/9 và UBTVQH sẽ cho ý kiến vào Báo cáo kết quả giám sát tại Phiên họp thứ 26 vào ngày 14/9 tới.

Một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Quang cảnh cuộc làm việc

Trên cơ sở cuộc làm việc này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các Tổ Công tác, các bộ ngành hoàn thiện báo cáo, gửi báo cáo tổng hợp cho Tổ giúp việc của Đoàn giám sát, hệ thống số liệu đầy đủ để giúp cho các thành viên Đoàn giám sát có những nhận định, đánh giá sát thực tế.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc

Đại diện các bộ ngành tham dự cuộc làm việc

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Thị Kim Nhung trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lò Thị Việt Hà trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy giải trình, làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát nêu về các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ phụ trách.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc./.

Bích Ngọc - Minh Hùng

Các bài viết khác