ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM

22/08/2023

Sáng 22/8, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham gia cuộc làm việc có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy, các đồng chí Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, một số Ủy ban của Quốc hội, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế cùng đại diện một số cơ quan hữu quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, thời gian qua, Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát theo kế hoạch tại 8 địa phương, yêu cầu một số bộ, ngành báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ và gửi báo cáo về Ủy ban Xã hội, bổ sung cập nhật số liệu 06 tháng đầu năm 2023. Thường trực Ủy ban đã tổ chức làm việc với cơ quan chuyên trách về phòng chống ma túy.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ, tại cuộc làm việc này, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ có liên quan về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi tại cuộc làm việc

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, về công tác xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch giai đoạn, hàng năm về phòng, chống ma túy, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình ban hành 01 Luật của Quốc hội, 01 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 01 Thông tư, 02 Quyết định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 01 Thông tư.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục phản ánh chi tiết nội dung cuộc làm việc.

Hồ Hương - Trọng Quỳnh

Các bài viết khác