ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ TƯ

21/08/2023

Chiều ngày 21/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ tư.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

Toàn cảnh Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp. Dự phiên họp có Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Tổ giúp việc Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát cho biết, phiên họp thứ tư của Đoàn giám sát được tổ chức nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25, trong đó có chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cho ý kiến về nội dung, phương thức hoàn thiện báo cáo của Đoàn giám sát, hồ sơ giám sát; Cho ý kiến về nội dung, yêu cầu làm việc với một số Bộ, ngành; Cho ý kiến về đề cương phim giám sát; Cho ý kiến về dự kiến nội dung làm việc với Chính phủ và một số mốc thời gian triển khai của Đoàn Giám sát.

Theo Kế hoạch số 345 về kế hoạch chi tiết Giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, Đoàn giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo kết quả giám sát, Dự thảo Nghị quyết giám sát và Phim tài liệu của chuyên đề giám sát tại phiên họp tháng 9/2023 tới.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin.

Lan Hương - Minh Hùng

Các bài viết khác