ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

06/09/2022

Chiều ngày 06/9, Đoàn giám sát của Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa XV do ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021.


Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng 

Theo thông tin từ buổi làm việc, trong giai đoạn 2016-2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Năm 2021, do ảnh hưởng Covid-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 220.947 người, tỷ lệ giảm là 11,26% so với năm 2019; cũng như số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đều giảm so với 2019; toàn thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra về Bảo hiểm xã hội tại 3.100 đơn vị. Đặc biệt, chú trọng việc giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng kiến nghị, đề xuất Quốc hội sớm xem xét, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc Làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động; Chính phủ và các bộ, ngành cần có quy định cụ thể về xử lý, chế tài đối với các trường hợp dùng hồ sơ người khác đi làm, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm, bổ sung thêm biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giúp Bảo hiểm xã hội thành phố hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

(Theo trang tin Đài PT-TH Đà Nẵng)