ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH BẮC KẠN

12/08/2022

Sáng 12/8, Đoàn công tác của Ủy ban Xã hội của Quốc hội do đồng chí Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2022; chính sách pháp luật về người cao tuổi; chính sách pháp luật về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan liên quan.


Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn, năm 2022 tỉnh triển khai đầu tư 21 công trình đường giao thông, thủy lợi, cầu, công trình giáo dục, công trình y tế đạt chuẩn quốc gia; duy tu bảo dưỡng 14 công trình, với tổng kinh phí thực hiện trên 142 tỷ đồng; triển khai 66 mô hình, dự án đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm với tổng kinh phí trên 14,6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2021 giảm 1,48%. Các chính sách bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, văn hóa tinh thần đối với người cao tuổi được triển khai thực hiện theo quy định. Việc triển khai thực hiện Luật Người khuyết tật được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội dành cho người khuyết tật được bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành Trung ương hằng năm sớm giao nguồn kinh phí thực hiện Chương trình để địa phương chủ động triển khai, bảo đảm công tác giải ngân, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ. Xem xét điều chỉnh những bất cập về cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý thực hiện Chương trình để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Nghiên cứu ban hành chính sách bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động.

Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi theo hướng quy định độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội từ 75 tuổi đối với người cao tuổi không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. Quy định chúc thọ hằng năm đối với người cao tuổi từ 91 tuổi trở lên. Có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi không chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc ngược đãi, bạo hành người cao tuổi...

Đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Người khuyết tật theo hướng bổ sung đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại Cơ sở trợ giúp xã hội. Bổ sung nội dung hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang nuôi con dưới 72 tháng tuổi (đủ 6 tuổi). Quy định cụ thể trách nhiệm quản lý người mắc bệnh tâm thần, người có biểu hiện tâm thần tại cộng đồng. Có các chế tài xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về Luật Người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu đã tập trung phân tích những điều kiện thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất và giải pháp để tỉnh thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chính sách pháp luật về người cao tuổi; chính sách pháp luật về người khuyết tật trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2022; chính sách pháp luật về người cao tuổi; chính sách pháp luật về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí gợi mở một số vấn đề để tỉnh xem xét chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Xây dựng các tiêu chí thoát nghèo bền vững cụ thể. Trong thời gian chờ điểu chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, chính sách thực hiện Chương trình giảm nghèo; chính sách pháp luật người cao tuổi, người khuyết tật, tỉnh cần chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Những kiến nghị của tỉnh được Đoàn tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung đưa vào các dự án luật trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

(Theo Báo điện tử Bắc Kạn)

Các bài viết khác