THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

15/04/2022 12:16

Ngày 15/4, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức phiên họp Thường trực mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI)

05/04/2022 18:35

Chiều 05/4, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM

22/02/2022 12:55

“Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực Trẻ em” là nội dung Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Tư pháp và Uỷ ban Xã hội tổ chức tại Nhà Quốc hội vào sáng 22/2. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng chủ nhiệm các Uỷ ban đồng chủ trì Phiên giải trình.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ TRẺ EM NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

22/02/2022 08:23

Sáng 22/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên giải trình về “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của Quốc hội đối với những vấn đề cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC

22/02/2022 09:17

“Công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là việc phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình chưa được quan tâm đúng mức,…” là một trong những tồn tại, hạn chế được Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Nguyễn Thị Hà nêu rõ tại Phiên giải trình "Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì phối hợp với Uỷ ban Tư pháp và Uỷ ban Xã hội tổ chức vào sáng 22/2, tại Nhà Quốc hội.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ Y TẾ: TIẾP TỤC HOÀN THIỆN HỒ SƠ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

11/01/2022 12:39

Sáng ngày 11/01, tại Trụ sở các Cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội làm việc với Bộ Y tế về tiến độ trình Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và tiến độ xây dựng, trình Quốc hội các dự án luật năm 2022 – 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc họp.

ỦY BAN XÃ HỘI THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CHO PHÉP THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT, ĐẶC CÁCH, ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

06/12/2021 12:48

Sáng 06/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 5 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ BA CỦA ỦY BAN XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

19/10/2021 14:02

Sáng 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến để thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN XÃ HỘI THẨM TRA BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15 CỦA QUỐC HỘI

19/10/2021 13:57

Sáng 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến để thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN XÃ HỘI THẨM TRA CÁC BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

01/10/2021 15:31

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ hai với hình thức trực tuyến, sáng 01/10, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tiến hành thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13; việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: