BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2011-2020

03/09/2020

Thực hiện chương trình công tác, sáng 03/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức cuộc họp nghe Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc họp.

THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ 06 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020

28/08/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng 28/8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

24/07/2020

Ngày 23/7, Đoàn Công tác của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Sỹ Lợi làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với quận Lê Chân và Sở Y tế thành phố Hải Phòng.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM

21/07/2020

Sáng ngày 21/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với Sở Y Tế tỉnh Hà Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi làm Trưởng đoàn.

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN

15/07/2020

Trong các ngày 13-14/7, Đoàn công tác Ủy ban Về các vấn đề xã hội thực hiện chương trình giám sát tại tỉnh Phú Yên về Kết quả 6 năm (2015-2020) thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI ĐÔNG HÒA

14/07/2020

Ngày 13/7, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội dẫn đầu đã kiểm tra, giám sát tại Thị xã Đông Hòa.

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2019

06/05/2020

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp toàn thể thứ 17, chiều ngày 06/5, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2019. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH LÀO CAI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

25/09/2019

Ngày 24/9, Đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát của Quốc hội, đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ "VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI"

07/08/2019

Ngày 07/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về "việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới". Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CHO Ý KIẾN VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

06/08/2019

Chiều ngày 06/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 14, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Các tin đã đưa: