PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

21/11/2023 17:41

Chiều 21/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 8 nhằm góp ý vào dự thảo Nghị quyết giám sát trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 7 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 7 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

12/10/2023 19:16

Chiều 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các CTMTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 7 nhằm cho ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các CTMTQG.

ỦY BAN XÃ HỘI THẨM TRA CÁC BÁO CÁO VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN XÃ HỘI THẨM TRA CÁC BÁO CÁO VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

15/09/2023 08:41

Sáng 15/9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Xã hội thẩm tra các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

ỦY BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

ỦY BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

14/09/2023 14:14

Chiều 14/9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Xã hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 10. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ

ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ

08/09/2023 14:28

Chiều 8/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát “Việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030” làm việc với Chính phủ.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ CÔNG AN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ CÔNG AN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM

08/09/2023 12:54

Sáng 08/9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Xã hội đã làm việc với Bộ Công an về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

22/08/2023 16:42

Chiều 22/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” chủ trì cuộc làm việc với các Bộ, ngành: Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI TIẾP TỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI TIẾP TỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

22/08/2023 14:20

Tiếp tục chương trình làm việc của Đoàn giám sát, chiều 22/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với các Bộ: Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM

22/08/2023 08:27

Sáng 22/8, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ TƯ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ TƯ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

21/08/2023 16:47

Chiều ngày 21/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ tư triển khai công tác xây dựng báo cáo kết quả giám sát.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: