PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 19 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Chiều 18/01, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19. Tại đây, các đại biểu đã cho ý kiến báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo đã được Ủy ban chuẩn bị đảm bảo cơ sở khoa học, tôn trọng quy trình sửa đổi luật, cũng như nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội.