UỶ BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều 13/5 của Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, các vấn đề về “trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, hoàn thành chương trình tiêm chủng Covid-19 mở rộng, quản lý và đầu tư cho y tế cơ sở như thế nào cho phù hợp…” là những nội dung chính được đưa ra thảo luận và cho ý kiến. Chủ nhiệm uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh chủ trì phiên họp.