ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV, AIDS VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

Tại Việt Nam, số lượng người nhiễm HIV/AIDS đang có sự dịch chuyển từ khu vực tiêm chích ma tuý sang khu vực “nam quan hệ tình dục đồng giới” – còn gọi là nhóm MSM. Thông tin đáng quan tâm này được đưa ra tại Hội thảo “Đại biểu dân cử với việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội” được Uỷ ban xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 29/6, tại Đà Nẵng.

UỶ BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều 13/5 của Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, các vấn đề về “trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, hoàn thành chương trình tiêm chủng Covid-19 mở rộng, quản lý và đầu tư cho y tế cơ sở như thế nào cho phù hợp…” là những nội dung chính được đưa ra thảo luận và cho ý kiến. Chủ nhiệm uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh chủ trì phiên họp.