HỘI THẢO GIÁO DỤC NĂM 2023 SẼ KHAI MẠC VÀO NGÀY 05/11

03/11/2023

Theo Kế hoạch, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2023 về chủ đề “Thể chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học” tại Hà Nội, dự kiến ngày vào ngày 05/11/2023.

CÔNG BỐ HỘI THẢO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2021

 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2023 về chủ đề “Thể chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học” tại Hà Nội  dự ngày vào ngày 5/11 tới

Hội thảo Giáo dục 2023 về chủ đề “Thể chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước thảo luận, trao đổi đánh giá việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giáo dục đại học; trong đó, tập trung về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học.

Trên cơ sở kết quả thực hiện và bài học kinh nghiệm thực tiễn, Hội thảo hướng tới đề xuất các ý tưởng, giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực đầu tư nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, tạo điều kiện cho giáo dục đại học phát triển, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao phục vụ cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Theo Ban tổ chức Hội thảo, Hội thảo đã đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chuyên gia, nhà giáo, nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước với hơn 140 bài tham luận gửi về Ban tổ chức. Nội dung các tham luận nhìn chung bám sát chủ đề trọng tâm với nhiều góc nhìn khác nhau về chất lượng, những nhân tố tác động đến chất lượng, quản lý chất lượng giáo dục đại học; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và khuyến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Bên cạnh các đại biểu, chuyên gia, diễn giả có tham luận gửi về được duyệt, lựa chọn sử dụng làm tài liệu, Hội thảo có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đang công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học; lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; nhà quản lý của một số cơ sở giáo dục đại học, tập đoàn, doanh nghiệp.

Hôi thảo sẽ được tổ chức với hình thức trình bày tham luận có tương tác giữa các diễn giả và đại biểu tham dự, ngoài phiên khai mạc và bế mạc. Bên cạnh đó Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các nhóm vấn đề liên quan đến các chính sách nâng cao chất lượng chuyên môn học thuật, đổi mới quản trị đại học theo hướng đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, tăng cường nguồn lực đầu tư, phát triển đội ngũ giảng viên và thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học...

Ban tổ chức Hội thảo tin tưởng, với sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và chất lượng của đại biểu, hội thảo sẽ đạt được những thành công như mong đợi, mang lại những ý tưởng, giải pháp đổi mới có tính chất mở đường, đột phá, giúp giáo dục đại học Việt Nam phát triển nhanh chóng và bền vững./.

Thu Phương